Žena ve vedoucím postavení školy a školského zařízení

Tým krajského pracoviště NPI ČR v Ostravě realizoval 4. dubna zajímavou aktivitu věnovanou úloze žen ve vedoucím postavení. Akce byla zorganizována na základě poptávky pedagogického terénu a vedení škol.

Číst více

Živě: Digitální změna (nejen) v úpravách školních dokumentů

Zveme vás na živě streamovanou debatu s řediteli škol o změnách souvisejících s novou informatikou a digitálními kompetencemi.

Číst více

Hranice mezi všeobecným a odborným vzděláváním se rozostřují

Do jaké míry se stírá hranice mezi odborným a všeobecným vyšším sekundárním vzděláváním v Evropě? A jaká institucionální řešení se s tím pojí? Na tyto a související otázky hledal odpověď druhý díl ze série studií Budoucnost odborného vzdělávání a přípravy v Evropě.

Číst více

Patnáctý celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů

Dvoudenní setkání Družení 2023 se bude konat v červnu ve Střední škole podnikání a gastronomie v Praze.

Číst více

Zveme vás na celodenní vysílání o internetové bezpečnosti Super Mega DigiDay

Během konference, kterou pořádá GUG.cz, vystoupí také pracovníci NPI ČR Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková a Petr Polívka.

Číst více

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více

Představujeme vám Koncepce revize vzdělávacích oblastí

Koncepce byly vytvořeny jako podklad pro budoucí aktualizaci a inovaci RVP ZV. Členové pracovních skupin při jejich přípravě vycházeli ze zadání od koncepční pracovní skupiny.

Číst více

Cedefop vizualizuje aspekty odborného vzdělávání v EU

Charakteristiky odborného vzdělávání v EU a jejích státech rozpracovává interaktivní nástroj Cedefopu. Uživatelé mají na výběr ze čtyřicítky ukazatelů a možnost srovnávat mezi zeměmi. V čem vyniká, a v čem naopak zaostává Česká republika?

Číst více