Zajímá vás, kde najít kancelářský balíček? Přijďte si nejen o něm popovídat v úterý 30. ledna na naše krajské pracoviště.

NPI ČR organizuje další DIGI roadshow s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí.

Pokud vás zajímá, jak efektivně integrovat aplikace takzvaného kancelářského balíčku do výuky matematiky, jazyků, přírodních věd a dalších předmětů, jsme tu právě pro vás. Budeme pátrat po tom, kde a jak učit žáky pracovat s texty, tabulkami, grafikou nebo prezentacemi napříč jednotlivými předměty a obory.

school girl

Akce proběhne prezenčně souběžně na všech krajských pracovištích NPI ČR 30. ledna 2024 od 14 hodin.


Workshopy jsme navrhli tak, abychom vám poskytli konkrétní návody a inspiraci. Kromě toho dáme prostor i vám. Jsme zvědaví na to, s čím se při výuce setkáváte nebo jaké máte zkušenosti s informačními technologiemi i digitálními kompetencemi. Také nás zajímá, s čím se při digitalizaci potýkáte. Poradíme vám, jak uvést věci do pohybu, naši experti jsou navíc připraveni vám zodpovědět každý dotaz a pomohou vám s oblastí, ve které si prozatím příliš nevěříte.


Program

  • 14:00–14:15 Zahájení na krajských pracovištích
  • 14:15–14:45 Zahájení DIGI roadshow
  • 14:45–17:25 Společný program, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti)
  • 17:25–18:00 Společný závěr, diskuze


Akce i veškerá podpora projektu jsou zdarma.


EU NPO MSMT

Další aktuality

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více