V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena online registrace, která od 2. ledna 2024 nahradí dosavadní systém přihlašování na zkoušku.

Opatření je zavedeno k zamezení korupčního jednání ze strany zprostředkovatelů a ke snadnější možnosti registrace na zkoušku.

Registraci naleznete na portálu Čeština pro trvalý pobyt.

 

Nejčastější dotazy

Co mám udělat, abych se zaregistroval na zkoušku?

Na webové stránce vyplňte formulář. Jeho vyplněním budete zařazeni do online registrace. Všichni, kdo se zaregistrují, získají termín zkoušky v pořadí, ve kterém se zaregistrovali. Tento formulář nahrazuje předcházející online přihlášku, pomocí které jste se přihlašovali na konkrétní školu a termín.

Budu si moci vybrat školu?

Ano, konkrétní školu můžete zaškrtnout. Můžete si zvolit i několik škol, kam chcete jít na zkoušku, pak vám bude vytvořena přihláška pouze na zvolené školy. Pokud nezaškrtnete školu, není pro vás důležité, kde budete dělat zkoušku, bude vám vytvořena přihláška na kterékoli škole, kde se uvolní místo.

Jak se dozvím, že jsem byl do systému zaregistrován?

Na e-mailovou adresu dostanete potvrzení s přístupovými hesly tak, abyste mohl sledovat stav vaší registrace na zkoušku.

Jak se dozvím, že mi byl přidělen termín?

Po vytvoření přihlášky vám pošleme e-mail a SMS. Stav své registrace můžete sledovat. To znamená, že po zadání ověřovacího kódu nebo čísla pasu se můžete podívat, kolik osob před vámi čeká na zkoušku nebo zda již máte online přihlášku. Toto vám dovolí se v klidu připravit na zkoušku.

Budu se moci přihlásit do systému 2x pro případ, že bych zkoušku neudělal?

Ne, není možné se do systému přihlásit 2x. Pokud se zaregistrujete podruhé, bude druhá online registrace automaticky smazána. V případě, že zkoušku neuděláte, můžete se registrovat znovu.

Budu moci přidělený termín zkoušky změnit?

V závažných případech, jako je např. služební cesta, budete moci požádat školu o změnu termínu konání zkoušky.


Webové stránky Čeština pro trvalý pobyt

Další aktuality

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více

28. únor 2024

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

31. leden 2024

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více