Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více

Trh práce podle Cedefopu: Stárnoucí, digitální i zelený

Jaké změny pozorujeme na evropském trhu práce? Zaměstnanost ve veřejných službách a znalostní ekonomice roste, zatímco průmysl a další tradiční odvětví čelí propadu. Stárnutí populace a digitální dovednosti se stávají klíčovými tématy. Pracovní pozice také čím dál více reflektují zelenou transformaci.

Číst více

ICT revize: Připravujeme workshopy pro sborovny

Využijte možnost proškolení pedagogického sboru vaší školy. Pomůžeme vám v oblasti rozvoje digitálních kompetencí ve výuce přímo na míru vašemu školnímu vzdělávacímu programu.

Číst více

Národní zpráva o realizaci druhého cyklu Mezinárodního výzkumu dospělých

Výzkum PIAAC je unikátní příležitostí získat kvalitní a mezinárodně srovnatelná data o dovednostech dospělých obyvatel ve věku 16 až 65 let.

Číst více

Zveme vás na Festival dobré praxe škol Pardubického kraje

Nenechte si ujít regionální konferenci zaměřenou na výměnu dobré praxe škol Pardubického kraje. Součástí akce budou workshopy, semináře a prostor pro sdílení, reflexi a vzájemné debaty.

 

Číst více

Byla vytvořena online registrace ke zkoušce z češtiny pro trvalý pobyt

V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena online registrace, která od 2. ledna 2024 nahradí dosavadní systém přihlašování na zkoušku.

Číst více

Evropská inspirace pro rozvoj životních dovedností dospělých

Jak přistoupit k rozvoji dovedností pro život u dospělých v České republice? Sborník zahraničních příkladů dobré praxe přináší inspiraci z evropských zemí.

Číst více

Zveme vás na česko-bavorské setkání učitelů

Akce proběhne v březnu 2024 a bude příležitostí pro školy v Česku a Bavorsku, aby navázaly vzájemné kontakty a dozvěděly se více o přeshraniční spolupráci škol.

Číst více

Zveme vás na DIGI roadshow pro učitele základních a středních škol

Zajímá vás, kde najít kancelářský balíček? Přijďte si nejen o něm popovídat v úterý 30. ledna na naše krajské pracoviště.

Číst více

Dozvuky konference: Učit se celý život má smysl

Co přinesla konference projektu Evropská agenda pro učení dospělých? Svědectví o významu celoživotního učení ze zkušeností vzdělavatelů a jejich klientů, ale i příležitost získat nové dovednosti. Přečtěte si hlavní body v kostce.

Číst více