Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Tým autorů zkoumal dostupné databáze otevřených vzdělávacích zdrojů (OVZ) na českém internetu, zahrnul i výzkumné šetření formou focus groups s učiteli.

Z průzkumu vyplývá, že existují oblasti nedostatečně pokryté OVZ, zejména z hlediska tematických okruhů, očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů a samotných pojmů. Tým autorů identifikoval problémy s popisem metadat objektů, což často znesnadňuje vyhledávání vhodných vzdělávacích materiálů. I přes bohatou nabídku OVZ tak může být obtížné nalézt relevantní vzdělávací objekty.

Závěry analýzy databáze Metodického portálu RVP.CZ ukazují i na nedostatečnou saturaci některých tematických okruhů ve vzdělávání na základních a středních školách. Například v základním vzdělávání je 23 tematických okruhů pokryto méně než 3 OVZ, z toho 9 nemá OVZ žádný. V gymnaziálním vzdělávání je 57 okruhů pokryto méně než 3 OVZ, z toho 27 nemá OVZ žádný.

Závěry analýzy také ukazují na průměrnou saturaci očekávaných výstupů na ZŠ a SŠ. V základním vzdělávání u předmětů matematika, český jazyk, cizí jazyk, informatika, člověk a jeho svět, fyzika, biologie, chemie, dějepis a geografie jde o 86% saturaci očekávaných výstupů. V gymnaziálním vzdělávání u předmětů matematika, český jazyk, cizí jazyk, informatika, fyzika, biologie, chemie, dějepis, geografie jde o 68% saturaci očekávaných výstupů.

Kromě toho analýza doporučuje dále se zaměřit na tvorbu typů OVZ týkajících se zejména moderních forem a metod výuky, jako jsou využití videosekvencí, rozšířené a virtuální reality, her ve výuce, práce s vlastními zařízeními (BYOD), využití umělé inteligence (AI) a sociálních sítí.

Analýza také zdůrazňuje, že kvalita dostupných OVZ je variabilní a mnohé se nedají pro moderní výuku a revidované kurikulum využít.

Následnou aktivitou projektu Podpora kurikulární práce škol je vyhledávání kvalitních OVZ podle připravovaného checklistu a metodiky hodnocení a tvorba certifikované databáze OVZ podle revidovaného RVP.


Projekt Podpora kurikulární práce škol podporuje modernizaci obsahu, metod a forem vzdělávání ve školách se záměrem zlepšit úroveň klíčových kompetencí, znalostí a dovedností žáků a sekundárně snížit nerovnosti ve vzdělávání.


pkps

Další aktuality

22. červenec 2024

Připravili jsme pro vás záznam ze setkání Evropa jako education village

Na závěr školního roku jsme již tradičně zhodnotili, co přinesly uplynulé měsíce. Naše festivalové setkání v Brně navázalo na konferenci Česko jako education village z minulého roku.

Číst více

11. červenec 2024

Švédsko: více míst v odborném vzdělávání jako cesta ke kvalifikovaným pracovníkům

Švédsko zavádí opatření bojující s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Navýšením rozpočtu pro odborné vzdělávání a přípravu vzroste počet studijních míst o 25 %.

Číst více

27. červen 2024

Cedefop porovnává rámce kvalifikací v Evropě

Vývoj národních rámců kvalifikací ve 41 zemích sleduje a mezi sebou srovnává interaktivní nástroj od Cedefopu. Zdroj informací využijí zejména tvůrci politik a odborníci v oblasti vzdělávání a trhu práce.

Číst více

24. červen 2024

Vše o učňovské přípravě v Evropě na jednom místě

Aktualizovaná databáze Cedefopu nabízí srovnání systémů učňovské přípravy v Evropě i příklady dobré praxe, které využijí zejména odborníci a tvůrci politik.

Číst více

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více