Podpora kurikulární práce škol

Projekt podpoří modernizaci obsahu, metod a forem vzdělávání ve školách se záměrem zlepšit úroveň klíčových kompetencí, znalostí a dovedností žáků a sekundárně snížit nerovnosti ve vzdělávání. 

Proč nový projekt?

Učitelství je nesmírně náročné povolání s velkou časovou i energetickou náročností a obrovskou dávkou zodpovědnosti. Naše zkušenosti ukazují, že zájem učitelů a učitelek o jejich obor a o možnosti sdílet své zkušenosti s kolegy, je enormní. Proto přinášíme nové možnosti a formy podpory, které souvisí zejména s implementací nového RVP ZV.

Hlavním cílem projektu IPs Podpora kurikulární práce škol je podpora škol v modernizaci vzdělávání. Školství se transformuje a směřuje od memorování faktů ke kompetenčně pojatému vzdělávání tak, aby si děti do budoucna uměly poradit v rychle se měnícím světě. A to nejen v profesním, ale také v osobním životě. Učitele, učitelky i ředitele a ředitelky má projekt podporovat například v týmové spolupráci, vzájemném učení a kolegiální podpoře.

Čtyři pilíře podpory

Zaměřujeme se na učitele a školní týmy a jejich rozvoj v oblasti vzdělávání. Poskytujeme jim inspiraci a praktickou podporu prostřednictvím různých nástrojů a metod. Společně hledáme nové přístupy a možnosti, jak efektivněji reagovat na výzvy moderního vzdělávání a přispět k tomu, aby žáci ve školách zažívali zajímavé, podnětné a smysluplné zážitky.

1. Kurikulum/ŠVP

Školní týmy inspirujeme prostřednictvím modelových školních vzdělávacích programů, které vycházejí ze zadání MŠMT. Pedagogickým sborům prezenčně i online ukážeme možnosti, jak s těmito programy pracovat a jak je ve školách využívat.

Další inspiraci a informace přineseme prostřednictvím prezenčního vzdělávání a formou online kurzů, webinářů, videonávodů, tutoriálů a dalších podpůrných materiálů.

2. Metodické kabinety

Propojujeme učitele a přispíváme k jejich profesnímu rozvoji prostřednictvím principů učící se komunity. Vytváříme prostředí, kde učitelé mohou posilovat svou profesní sebejistotu, sdílet zkušenosti, vzájemně se učit a inspirovat pro další profesní růst.

Sekce metodických kabinetů zahrnuje širokou škálu témat a prostřednictvím Národního a územních kabinetů poskytují platformy pro setkávání, spolupráci a další rozvoj učitelů.

Sekce metodických kabinetů

 • Jazyk a komunikace;
 • Kultura, umění a zdraví;
 • Matematika a informatika;
 • Předškolní a prvostupňové vzdělávání;
 • Přírodní vědy;
 • Společenské vědy.

Národní kabinet

Národní kabinet tvoří členi nominovaní vybranými institucemi jako jsou MŠMT, ČŠI, NPI ČR, CERMAT, fakulty vzdělávající učitele, asociace a další organizace a členi územních kabinetů.

Územní kabinety

Územní kabinety slouží jako platforma pro setkávání učících se skupin učitelů ve 35 územích a pro podporu pedagogů z ostatních škol.

Máte ve škole kolegy, kteří mají zajímavý způsob výuky a jejich zkušenosti by mohly být inspirativní i pro ostatní kolegy z jiných škol? Myslíte, že by je zajímalo, jak učí jejich kolegové a jak by se mohli společně dále rozvíjet? Doporučte jim spolupráci v metodických kabinetech.

Poslední volná místa najdete ZDE

3. Otevřené vzdělávací zdroje

Učitelům a odborné veřejnosti poskytneme snadno dostupnou databázi otevřených vzdělávacích zdrojů, která umožní jednoduché vyhledávání kvalitních materiálů v souladu s revidovaným RVP. Podle předem nastavených kritérií vyhodnotíme stávající otevřené vzdělávací zdroje, které byly vytvořeny v různých projektech, institucích a aktivitách. Učitelé na jednom místě najdou kvalitní vzdělávací materiály, které jsou v souladu s revidovaným RVP a jsou použitelné přímo ve výuce.

Ukážeme také, jak poznat či vytvořit kvalitní zdroj a jak správně ho využít ve výuce.

4. Jdeme dál společně

Prostřednictvím odborných panelů, setkávání a dalších forem spolupráce umožňujeme výměnu zkušeností, sdílení inspirativní praxe a aktuálních informací v klíčových tématech vzdělávací politiky.

Jaké jsou naše zásady?

 • Spolupracujeme s učiteli a vedením škol, abychom zajistili, že je naše podpora užitečná a smysluplná.
 • Podporujeme učící se komunity, ve kterých mohou učitelé sdílet zkušenosti, inspirovat se a podporovat.
 • Zaměřujeme se na individuální přístup a kvalitu, aby naše materiály a podpora odpovídaly potřebám konkrétní školy a učitele a byly v souladu s revidovaným RVP.
 • Průběžně vyhodnocujeme účinnost naší podpory, aby reagovala na aktuální potřeby učitelů.
 • Rozvíjíme spolupráci a podporujeme aktivní komunikaci mezi různými partnery ve vzdělávání, abychom posílili efektivitu, synergii a koordinaci aktivit pro školy.

O projektu

Název projektu: Podpora kurikulární práce škol
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_005/0004756
Operační program: Operační program Jan Amos Komenský
Doba realizace projektu: 1. 4. 2023 – 30. 11. 2028

Aktuálně z projektu

Newsletter Pojďte dál, červen 2024

Newsletter Pojďte dál, březen 2024

Manuál rozvoje členů metodických kabinetů

Manuál metodických kabinetů

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Kontakty

Garanti území

Věra Štěpánová
týmová manažerka KA07 Péče o vztahy
+420 770 141 878
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sociální sítě

loga IPS