Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.

Jaké jsou dovednosti českých dospělých? Zjistíme to díky mezinárodnímu výzkumu PIAAC

V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Data vyhodnocují mezinárodní vědecké instituce, výsledky výzkumu budou zveřejněny na přelomu let 2024 a 2025.

Výsledky výzkumu ukážou, kde jsou naše silné a slabé stránky v porovnání s jinými státy a které skupiny populace jsou nejvíce ohroženy nízkými dovednostmi.

Výzkum se zaměřuje na tři okruhy dovedností: čtenářskou gramotnost, numerickou gramotnost a řešení problémů. Jeho cílem je zjistit, jak jsou dospělí v jednotlivých zemích vybaveni dovednostmi, které jsou klíčové pro uplatnění na trhu práce i v situacích každodenního života, např. vyhledávání informací, orientace v textu, práce s čísly či grafy.

Sběr dat, který probíhal od 1. září 2022 do 31. července 2023, zajišťovaly výzkumné agentury STEM/MARK a MEDIAN. Na výzkumu spolupracovalo více než 130 tazatelů, kteří se žádostí o účast oslovili několik tisíc náhodně vybraných domácností ve stovkách obcí po celé České republice. Za necelý rok sběru dat se podařilo postupně nashromáždit odpovědi od více než 5 000 respondentů. Dotazování jednoho respondenta trvalo přibližně dvě hodiny a zahrnovalo rozhovor a samostatné vyplnění kognitivního testu na tabletu.

Účastníci výzkumu byly vybráni tak, aby získaná data byla reprezentativní za celou dospělou populaci ve věku 16 až 65 let. Získané výsledky budou porovnatelné nejen mezi jednotlivými zapojenými zeměmi, ale také s prvním cyklem výzkumu (2011–2012). V něm dosáhli čeští dospělí průměrných až lehce nadprůměrných výsledků. Druhý cyklus ukáže, jak se Česká republika aktuálně umisťuje ve srovnání s jinými státy, ale také zda se dovednosti českých dospělých za posledních 10 let změnily.

Výsledky výzkumu ale neposkytnou informaci pouze o tom, jak si jednotlivé země stojí na pomyslném žebříčku. Pomohou především zjistit, které skupiny obyvatel jsou více ohrožené nízkými dovednostmi nebo které změny vzdělávacího systému jsou potřebné, aby byl prostupnější a podporoval celoživotní učení. „Jedině pak budeme schopni reagovat na současné i budoucí výzvy, jako je stárnutí populace, klimatická změna či umělá inteligence,“ vysvětluje národní koordinátorka výzkumu Michaela Rӧschová z NPI ČR.


Výzkum PIAAC (z anglického the Programme for the International Assessment of Adult Competencies) připravila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a účastní se ho více než 30 zemí z celého světa, např. USA, Kanada, Francie, Německo, Slovensko, Itálie, Nový Zéland, Japonsko, Chile. Šetření se opakuje každých deset let, v letech 2022 až 2023 proběhlo již podruhé. V České republice realizoval druhý cyklus výzkumu Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).


Více informací:

Webové stránky výzkumu PIAAC v ČR

Webové stránky OECD věnované výzkumu na mezinárodní úrovni


Analýzy a dokumenty:

Mezinárodní publikace OECD

Národní zpráva z 1. cyklu PIAAC a další zdroje


Kontakt pro média:

Michaela Rӧschová, národní koordinátorka výzkumu PIAAC, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Výzkum PIAAC realizuje Národní pedagogický institut České republiky v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


OPZ

Další aktuality

Cíle základních dovedností dospělých

Podkladový materiál Cíle základních dovedností dospělých slouží jako pomůcka při definování nebo přizpůsobování vzdělávacího obsahu vedoucího k rozvoji základních dovedností u dospělých.

Číst více

Eurydice: Výuka informatiky ve školách v Evropě

Jak přistupují jednotlivé evropské vzdělávací systémy k výuce informatiky? Analýzu a srovnání přináší studie sítě Eurydice.

Číst více

Eurydice: Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě

Jak se proměňuje výuka cizích jazyků v evropském prostoru, o tom najdete informace v pátém vydání publikace Eurydice.

Číst více

Sdílejte své dovednosti ve videu a zapojte se do evropské soutěže #CedefopVideoAward

Osvojili jste si nějakou novou dovednost a chcete ukázat svou kreativitu v tvorbě videí? Zapojte se do soutěže #CedefopVideoAward. Svůj talent v ní mohou předvést žáci středních a vyšších odborných škol, ale i dospělí v dalším vzdělávání.

Číst více

Bariéry v účasti dospělých ve vzdělávání lze překonat

Jak mohou vzdělavatelé zvýšit zájem dospělých o celoživotní učení? Řešením může být preciznější formulování přínosu, zapojení komunitních vazeb či akcent na pozitivní zážitek z učení. Přispět může také spolupráce aktérů v regionu.

Číst více