V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Data vyhodnocují mezinárodní vědecké instituce, výsledky výzkumu budou zveřejněny na přelomu let 2024 a 2025.

Výsledky výzkumu ukážou, kde jsou naše silné a slabé stránky v porovnání s jinými státy a které skupiny populace jsou nejvíce ohroženy nízkými dovednostmi.

Výzkum se zaměřuje na tři okruhy dovedností: čtenářskou gramotnost, numerickou gramotnost a řešení problémů. Jeho cílem je zjistit, jak jsou dospělí v jednotlivých zemích vybaveni dovednostmi, které jsou klíčové pro uplatnění na trhu práce i v situacích každodenního života, např. vyhledávání informací, orientace v textu, práce s čísly či grafy.

Sběr dat, který probíhal od 1. září 2022 do 31. července 2023, zajišťovaly výzkumné agentury STEM/MARK a MEDIAN. Na výzkumu spolupracovalo více než 130 tazatelů, kteří se žádostí o účast oslovili několik tisíc náhodně vybraných domácností ve stovkách obcí po celé České republice. Za necelý rok sběru dat se podařilo postupně nashromáždit odpovědi od více než 5 000 respondentů. Dotazování jednoho respondenta trvalo přibližně dvě hodiny a zahrnovalo rozhovor a samostatné vyplnění kognitivního testu na tabletu.

Účastníci výzkumu byly vybráni tak, aby získaná data byla reprezentativní za celou dospělou populaci ve věku 16 až 65 let. Získané výsledky budou porovnatelné nejen mezi jednotlivými zapojenými zeměmi, ale také s prvním cyklem výzkumu (2011–2012). V něm dosáhli čeští dospělí průměrných až lehce nadprůměrných výsledků. Druhý cyklus ukáže, jak se Česká republika aktuálně umisťuje ve srovnání s jinými státy, ale také zda se dovednosti českých dospělých za posledních 10 let změnily.

Výsledky výzkumu ale neposkytnou informaci pouze o tom, jak si jednotlivé země stojí na pomyslném žebříčku. Pomohou především zjistit, které skupiny obyvatel jsou více ohrožené nízkými dovednostmi nebo které změny vzdělávacího systému jsou potřebné, aby byl prostupnější a podporoval celoživotní učení. „Jedině pak budeme schopni reagovat na současné i budoucí výzvy, jako je stárnutí populace, klimatická změna či umělá inteligence,“ vysvětluje národní koordinátorka výzkumu Michaela Rӧschová z NPI ČR.


Výzkum PIAAC (z anglického the Programme for the International Assessment of Adult Competencies) připravila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a účastní se ho více než 30 zemí z celého světa, např. USA, Kanada, Francie, Německo, Slovensko, Itálie, Nový Zéland, Japonsko, Chile. Šetření se opakuje každých deset let, v letech 2022 až 2023 proběhlo již podruhé. V České republice realizoval druhý cyklus výzkumu Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).


Více informací:

Webové stránky výzkumu PIAAC v ČR

Webové stránky OECD věnované výzkumu na mezinárodní úrovni


Analýzy a dokumenty:

Mezinárodní publikace OECD

Národní zpráva z 1. cyklu PIAAC a další zdroje


Kontakt pro média:

Michaela Rӧschová, národní koordinátorka výzkumu PIAAC, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Výzkum PIAAC realizuje Národní pedagogický institut České republiky v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


OPZ

Další aktuality

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více