Ve dnech 28. až 30. 8. 2023 proběhl v konferenčním centru NPI ČR workshop iniciativy RELANG. Akce byla určena tvůrcům vzdělávacích programů, školitelům budoucích i stávajících učitelů, zkoušejícím u jazykových zkoušek a testů, tvůrcům testových položek, školním inspektorům a tvůrcům politik.

Dlouhodobým cílem této iniciativy je to, aby jazykové testy a zkoušky používané v zúčastněných státech zajišťovaly validní hodnocení žáků a studentů. Výsledky testů budou vyjádřeny pomocí validních, srozumitelných a všeobecně přijímaných úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

V roli lektorek se představily Jana Bérešová, vedoucí katedry anglického jazyka a literatury z Pedagogické fakulty Trnavské univerzity na Slovensku a Rita Juknevičienė z katedry anglické filologie na Filologické fakultě Vilniuské univerzity v Litvě. Lektorky po celé tři dny velmi intenzivní, ale chytlavou a srozumitelnou formou účastníkům představily společný evropský referenční rámec pro jazyky. Vzhledem k počtu 28 účastníků se individuálně věnovaly každému dotazu a problematice testování.

Účastníci pracovali v menších skupinách pod vedením obou lektorek. Zadané úkoly postupně vedly k rozklíčování problematiky určování výše dosažené jazykové úrovně. Výsledky jejich práce byly posléze prezentovány a konzultovány s ostatními účastníky.

Kromě certifikátů si účastníci odnesli i znalosti a praktické dovednosti. Živá diskuze pokračovala i o přestávkách a byla zdrojem dalšího sdílení zkušeností a nápadů.


Jak to během workshopů vypadalo


Co konkrétního si účastníci z workshopu odnesli


Iniciativa probíhá v rámci dohody o spolupráci mezi Evropským střediskem pro moderní jazyky a Evropskou komisí pod názvem Inovativní metodiky a hodnocení při studiu jazyků.


V čem spočívá iniciativa RELANG?

V posledních letech se stal SERR nástrojem pro tvorbu strategií jazykového vzdělávání. Zvyšující se používání úrovní jazykových znalostí podle SERR vytvořilo situaci, kdy se veřejné orgány, zkušební ústavy, jazykové školy a univerzitní katedry v celé Evropě snaží uvést své učební osnovy a zkoušky cizích jazyků do souladu s SERR. Iniciativa RELANG nabízí zúčastněným stranám v členských státech Evropské unie a Evropském centru moderních jazyků školení o správném propojení jazykových testů a zkoušek s SERR a zkoumání vztahů mezi kurikuly cizích jazyků a SERR.

Další informace o iniciativě RELANGrelang

 


Evropské centrum pro moderní jazyky

  • ECML, rozšířená dílčí dohoda Rady Evropy, se nachází na rozhraní mezi politikou, výzkumem, vzděláváním učitelů a praxí. Má jedinečnou pozici působit jako katalyzátor reforem a pomáhat členským státům zavádět kvalitní jazykové vzdělávání.
  • ECML zahrnuje a aktivně podporuje vícejazyčnost, kdykoli a kdekoli je to možné, jak formálně, tak neformálně.
  • ECML uznává důležitost pedagogických přístupů, které jsou diferencované podle potřeb studentů a specifických jazykových kontextů (domácí/mateřský, druhý, zahraniční, regionální, migrace, v předmětech atd.). Oceňuje všechny, kteří pracují v oboru od předškolního vzdělávání až po vzdělávání dospělých, a přispívá k jejich profesionalizaci tím, že poskytuje přístup k inovativním zdrojům a příležitostem k rozvoji. Prostřednictvím svých sítí na národní a mezinárodní úrovni a prostřednictvím dialogu a výměny s příslušnými zainteresovanými stranami je ECML ideálně vybavené k tomu, aby fungovalo jako průkopnická instituce ve výuce a studiu jazyků.

Další informace o ECML


Iniciativa spolufinancovaná Evropským centrem pro moderní jazyky a Evropskou komisí.


ecml

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více