Připravili jsme pro vás nové dva díly podcastů k tématu výuky žáků s odlišným mateřským jazykem. Tentokrát jsme hovořili s Michaelou Jiroutovou, dlouholetou pracovnicí neziskové organizace META.

V prvním díle se Michaela Jiroutová věnuje zejména tomu, jak ve škole zvládnout příchod žáka s odlišným mateřským jazykem a jak se lépe vcítit do toho, co tito žáci zažívají. Jak mohou středoškolští učitelé pomoci žákům s rychlejší integrací i osvojením češtiny? Co se na školách, které mají s prací se žáky s OMJ zkušenosti, osvědčilo?

Na střední škole se žáci při výuce každého předmětu učí používat speciální jazyk, odbornou terminologii a slovní zásobu. Žák s OMJ proto potřebuje velkou míry podpory od pedagogů – nikdy se mu nemůže zpočátku dařit úspěšně pojmout veškeré učivo. I s tím je potřeba pracovat, aby žáci s OMJ předčasně neodcházeli ze vzdělávání.

Ve druhém díle podcastu se Michaela Jiroutová soustředí na to, jak pomoci žákům a studentům zvládnout přijímací a maturitní zkoušku na SŠ. Kde hledat pomoc a podporu? Jaké jsou klíčové prvky pro úspěšné zvládnutí studia na střední škole?


V článcích k podcastům najdete praktické výukové tipy pro středoškolské učitele žáků s OMJ i tipy, kde hledat další vzdělávání i pomoc.


Logolink OP VVV

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více