ReferNet  I  Vzdělávací systémy v EU  I  Novinky z odborného vzdělávání  I  Zprávy o politice odborného vzdělávání  I  Analýzy a vizualizace dat  I  Tematické zprávy  I  Cedefop  I  Národní konsorcium


Přehledy vzdělávacích systémů evropských zemí

Česká republika

Tematické zprávy se věnují např. např. učitelům a školitelům, inovacím v odborném vzdělávání, digitalizaci v OV, dlouhodobé mobilitě atd.

Vzdělávací systémy evropských zemí

Pomocí online srovnání (VET in Europe) lze porovnávat vzdělávací systémy libovolně zvolených evropských zemí vedle sebe. K dispozici jsou i přehledové zprávy za jednotlivé země z let 2005-2018.

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) aktualizuje k příležitosti předsednictví evropských zemí publikace mapující jejich systémy odborného vzdělávání a přípravy.