ReferNet  I  Vzdělávací systémy v EU  I  Novinky z odborného vzdělávání  I  Zprávy o politice odborného vzdělávání  I  Analýzy a vizualizace dat  I  Tematické zprávy  I  Cedefop  I  Národní konsorcium


Tematické zprávy se věnují např. učitelům a školitelům, inovacím v odborném vzdělávání, klíčovým kompetencím, předčasným odchodům ze vzdělávání, šetření názorů na odborné vzdělávání, digitalizaci v odborném vzdělávání, dlouhodobé mobilitě v odborném vzdělávání atd. Zprávy se v průběhu času aktualizují a přibývají nová témata.

Vydané zprávy za všechny země najdete na webu Cedefopu.

Učitelé a instruktoři v měnícím se světě: Budování kompetencí pro inkluzivní, zelené a digitalizované odborné vzdělávání a přípravu Šetření názorů občanů 
na odborné vzdělávání
Dlouhodobá mobilita v počátečním
odborném vzdělávání a učňovské přípravě
Klíčové
kompetence
cz refernet teacher trainers changing world 34 tem zpra 1 tem zpra 2 tem zpra 3