Zprávy o politice odborného vzdělávání

  

ReferNet  I  Vzdělávací systémy v EU  I  Novinky z odborného vzdělávání  I  Zprávy o politice odborného vzdělávání  I  Analýzy a vizualizace dat  I  Tematické zprávy  I  Cedefop  I  Národní konsorcium


Zprávy o politice odborného vzdělávání jsou podkladem pro monitorování dosaženého pokroku v rámci Strategie EU 2020 a pro zpětnou vazbu, kterou Evropská komise poskytuje jednotlivým zemím v rámci tzv. Evropského semestru.

 

Vývoj politiky odborného vzdělávání v ČR 2015-2019