Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Nejlepší kasino Pinup - POCTIVÉ VÝHRY!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

immediate edge Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.

Cedefop vytvořil časovou osu politik odborného vzdělávání v Evropě

V červenci 2023 Cedefop spustil další z řady online nástrojů. Časová osa přináší informace o přibližně 1000 politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy i celoživotního učení v Evropě.

Tvůrci politik, analytici, odborníci a další zájemci mají možnost prozkoumat bohatý soubor národních strategií, akčních plánů, právních aktů, nařízení a praktických opatření v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a celoživotního učení v členských státech EU, na Islandu a v Norsku. Sledovat mohou také propojení opatření s evropskými prioritami odborného vzdělávání a přípravy, vyjádřenými v doporučení Rady EU o odborném vzdělávání a přípravě a v Osnabrücké deklaraci z roku 2020.

Interaktivní časová osa pomáhá sledovat, jak se národní politiky vyvíjejí v průběhu let a v různých fázích, tj. od jejich návrhu přes uvedení do praxe po případné ukončení. Umožňuje identifikovat vztahy mezi jednotlivými politikami na národní úrovni, ale také spojitosti s evropskými prioritami v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Timeline VET policies

Pro každé z více než 1 000 evropských opatření nástroj poskytuje podrobné informace: opodstatnění, cíle, hlavní charakteristiky a aktivity, cílové skupiny, orgány odpovědné za zavádění opatření atd. Ukazuje také, které iniciativy se v dané zemi zabývají konkrétním tématem a zda a jak se vztahují k nějaké strategii, právnímu aktu nebo třeba národnímu programu.

Uživatelé mohou obsah na platformě různými způsoby filtrovat, porovnávat, ale také si z něj generovat a stahovat zprávy a vybraný obsah sdílet na sociálních sítích.

Prezentované politiky a přístupy lze filtrovat podle různých kritérií: podle zemí, cílových skupin nebo tematických kategorií. Tematické kategorie zachycují hlavní aspekty rozhodování a fungování národních systémů odborného vzdělávání a přípravy a celoživotního vzdělávání. V sedmi oblastech (např. řízení odborného vzdělávání a celoživotního učení, evropská a mezinárodní dimenze odborného vzdělávání, kompetence učitelů a vedení škol, modernizace infrastruktury odborného vzdělávání) jsou představeny klíčové aspekty všech systémů odborného vzdělávání a přípravy a celoživotního učení, které se dostávají do centra pozornosti v závislosti na prioritách EU a národních prioritách.

Data obsažená v časové ose Cedefop sbírá od roku 2015 s podporou sítě ReferNet (za přispění českého partnera ReferNet ČR) a každoročně je aktualizuje. Cedefop s využitím získaných informací zároveň monitoruje a analyzuje, jak členské země pracují na společných prioritách EU.


Připravily Martina Kaňáková a Aneta Vencovská

Cedefop and Refernet (2022). Timeline of VET policies in Europe. [online tool] https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/timeline-vet-policies-europe

Cedefop (2023). Cedefop launches timeline of VET policies in Europe. https://www.cedefop.europa.eu/en/news/cedefop-launches-timeline-vet-policies-europe


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Automobilový průmysl na rozcestí

Jaké jsou trendy v dovednostech a zaměstnanosti v evropském automobilovém průmyslu? Analýza Cedefopu přináší vhled do jednoho z nejinovativnějších výrobních odvětví v Evropě, které se zároveň výrazně zaměřuje na výzkum.

Číst více

Závěry vzdělávací konference v Senátu: Učme se odolnosti a samostatnosti

Hlavním posláním konference, která se konala již počtvrté, bylo poukázat na důležitost a význam odolnosti a samostatnosti jako součásti výchovy mladé generace, a tím přispět k budoucí prosperitě České republiky.

Číst více

Jaké jsou dovednosti českých dospělých? Zjistíme to díky mezinárodnímu výzkumu PIAAC

V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Číst více

Kulatý stůl: Představujeme ICT revizi ve středním odborném vzdělávání

Na diskusním setkání u kulatého stolu hovoříme o změnách v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání.

Číst více

Vydali jsme doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí

NPI ČR vydal k novému školnímu roku sedm doporučení pro školy, jak pracovat s umělou inteligencí. Jsou zpracována zvlášť pro ředitele, učitele, žáky i rodiče.

Číst více