V červenci 2023 Cedefop spustil další z řady online nástrojů. Časová osa přináší informace o přibližně 1000 politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy i celoživotního učení v Evropě.

Tvůrci politik, analytici, odborníci a další zájemci mají možnost prozkoumat bohatý soubor národních strategií, akčních plánů, právních aktů, nařízení a praktických opatření v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a celoživotního učení v členských státech EU, na Islandu a v Norsku. Sledovat mohou také propojení opatření s evropskými prioritami odborného vzdělávání a přípravy, vyjádřenými v doporučení Rady EU o odborném vzdělávání a přípravě a v Osnabrücké deklaraci z roku 2020.

Interaktivní časová osa pomáhá sledovat, jak se národní politiky vyvíjejí v průběhu let a v různých fázích, tj. od jejich návrhu přes uvedení do praxe po případné ukončení. Umožňuje identifikovat vztahy mezi jednotlivými politikami na národní úrovni, ale také spojitosti s evropskými prioritami v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Timeline VET policies

Pro každé z více než 1 000 evropských opatření nástroj poskytuje podrobné informace: opodstatnění, cíle, hlavní charakteristiky a aktivity, cílové skupiny, orgány odpovědné za zavádění opatření atd. Ukazuje také, které iniciativy se v dané zemi zabývají konkrétním tématem a zda a jak se vztahují k nějaké strategii, právnímu aktu nebo třeba národnímu programu.

Uživatelé mohou obsah na platformě různými způsoby filtrovat, porovnávat, ale také si z něj generovat a stahovat zprávy a vybraný obsah sdílet na sociálních sítích.

Prezentované politiky a přístupy lze filtrovat podle různých kritérií: podle zemí, cílových skupin nebo tematických kategorií. Tematické kategorie zachycují hlavní aspekty rozhodování a fungování národních systémů odborného vzdělávání a přípravy a celoživotního vzdělávání. V sedmi oblastech (např. řízení odborného vzdělávání a celoživotního učení, evropská a mezinárodní dimenze odborného vzdělávání, kompetence učitelů a vedení škol, modernizace infrastruktury odborného vzdělávání) jsou představeny klíčové aspekty všech systémů odborného vzdělávání a přípravy a celoživotního učení, které se dostávají do centra pozornosti v závislosti na prioritách EU a národních prioritách.

Data obsažená v časové ose Cedefop sbírá od roku 2015 s podporou sítě ReferNet (za přispění českého partnera ReferNet ČR) a každoročně je aktualizuje. Cedefop s využitím získaných informací zároveň monitoruje a analyzuje, jak členské země pracují na společných prioritách EU.


Připravily Martina Kaňáková a Aneta Vencovská

Cedefop and Refernet (2022). Timeline of VET policies in Europe. [online tool] https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/timeline-vet-policies-europe

Cedefop (2023). Cedefop launches timeline of VET policies in Europe. https://www.cedefop.europa.eu/en/news/cedefop-launches-timeline-vet-policies-europe


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více