Strach z války – jak ho snižovat i přijmout a nacházet klid

Ve spolupráci s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání jsme připravili webinář zaměřený na zvládání složitých situací v souvislosti s informacemi o válečných událostech. Webinář je zdarma.

Číst více

KYBcast – zabezpečení sdíleného počítače a aktuální hybridní hrozby

Nenechte si ujít další dva ze série podcastů k tématu kybernetické bezpečnosti ve školním prostředí.

Číst více

Informační a metodická podpora škol v návaznosti na aktuální dění na Ukrajině

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s řadou partnerů informační a metodickou podporu pro práci se školními kolektivy v reakci na válečný konflikt na Ukrajině.

Číst více

Digitalizujeme školu – jak na nákup digitálních učebních pomůcek

Ve dvou živě streamovaných debatách 7. a 8. března budeme s našimi hosty hovořit o digitalizaci mateřských a základních škol.

Číst více

Pomoc ukrajinským dětem. Informace pro školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo doporučení pro práci se školními kolektivy a kontakty na odborníky, kteří mohou pomoci, v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.

Číst více

Vzdělávání dětí cizinců

Vzdělávání dětí cizinců

Číst více

Litva: na cestě k úspěšné podpoře učňovské přípravy

Národní učňovský portál, spuštěný v roce 2021, nabídne prostředí pro lepší informovanost zaměstnavatelů, institucí odborného vzdělávání a učnů.

Číst více

Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách

NPI ČR Pardubice pořádá dvoudenní online konferenci s cílem podpořit vnímání digitálních kompetencí v revidovaných rámcových vzdělávacích programech jako průřezové součásti každého oboru vzdělávání a nabídnout konkrétní náměty k jejich ukotvení do ŠVP.

Číst více

Švédsko: HVE-flex – rychlá cesta k vysokoškolským odborným kvalifikacím

Pilotní projekt HVE-flex si klade za cíl usnadnit a urychlit získávání kvalifikací z vysokoškolského odborného vzdělávání (HVE) na úrovních 5 a 6 Evropského rámce kvalifikací jednotlivcům s rozsáhlou praxí v daném oboru.

Číst více

Zapojme všechny – Nástup žáků s odlišným mateřským jazykem do školy

Jaké konkrétní služby nabízí organizace META žákům s odlišným mateřským jazykem? Jaká jsou úskalí při učení se češtině jako druhému jazyku a jak to dětem s odlišným mateřským jazykem co nejvíce usnadnit?

Číst více

Záznam konference: Představení závěrů veřejné diskuze k Hlavním směrům revize RVP ZV

V úterý 8. února 2022 proběhla online konference shrnující dílčí závěry diskuze k Hlavním směrům revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

Záznam debaty: Proč začít s ICT revizemi již nyní

Účastníci živě streamované debaty se věnovali tématům, která v současné době zajímají ředitele a učitele základních škol v souvislosti se zaváděním revidovaných rámcových vzdělávacích programů.

Číst více