Před začátkem školního roku jsme pro vás připravili sérii odborných debat o začleňování ukrajinských dětí a žáků. Představíme vám také příklady dobré praxe ze škol, které mají se žáky-cizinci bohaté zkušenosti.

Šestice odborných debat si klade za cíl inspirovat pedagogické pracovníky při začleňování ukrajinských dětí a žáků a upozornit na příklady dobré praxe ze škol.

Debaty budou vysílané online. Část programu se uskuteční v prostorech krajských pracovišť NPI ČR.


KDY: 30. srpna 2022

Program

13.00–13.55
Společná řeč
Jak se vypořádat s jazykovou bariérou na různých stupních škol?

Moderuje: Radim Ošmera, Centrum pro cizince JMK

Veronika Novoselová, ŽŠ Na Chodovci
Radana Mikšová, MŠ Srdíčko
Zdeněk Smrčka, NPI ČR
Michaela Jiroutová, organizace META


13.00–13.55
A co po škole?
Jak s dětmi s odlišným mateřským jazykem pracovat ve školních družinách či v kroužcích?

Moderuje: Petra Svoboda, NPI ČR

David Berenreiter, DDM Hl. m. Prahy
Zuzana Kopsová, Asociace vychovatelů školských zařízení
Ondřej Srb, Skautský institut
Barbora Jeřábková, Eduzměna


14.00–14.55
Klima ve třídě
Jak zvládnout výuku v heterogenní třídě?

Moderuje: Tomáš Machalík, NPI ČR

Petra Cinková, Zařízení sociální intervence Kladno
Veronika Ješátková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
Zbyněk Němec, Katedra speciální pedagogiky, Univerzita Karlova
Nina Zorkina, MŠ Vejvanovského
Libuše Daňhelková, ZŠ Kořenského
Olena Keronyak, ZŠ Kořenského


14.00–14.55
Dezinformace
Jak děti naučit kritickému myšlení v době, která přeje hoaxům, dezinformacím a fake news?

Moderuje: Michal Kaderka, Gymnázium Na Zatlance

Michaela Doležalová, Člověk v tísni
Jakub Szántó, Česká televize
Jaroslav Pinkas, Ústav pro studium totalitních režimů


15.00–15.55
Program na krajských pracovištích

16.00–16.55
Střední školy
Jaká jsou specifika středního školství?

Moderuje: Matěj Bulant, NPI ČR

Karel Gargulák, PAQ Research
Petr Bannert, MŠMT
Drahoslav Matonoha, Akademie řemesel Praha - Střední škola technická


16.00–16.55
Umění spojuje
Jak mohou umění a kultura přispět k integraci žáků s odlišným mateřským jazykem?

Moderuje: Kateřina Klementová, NPI ČR

Barbora Látalová, projekt Tanec školám
Matyáš Hauser, JAMU
Markéta Pastorová, NPI ČR
Alexandros Charalambidis, NPI ČR
Pavel Bednařík, NPI ČR a Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu


Večerní debata s ministrem
18.00–19.00
Jak je české školství připraveno na start školního roku s novými žáky z Ukrajiny?

V první části se ohlédneme za jarem. Jak školy zvládly jarní začleňování dětí z Ukrajiny, s čím se potýkaly, na co pozitivního lze navázat. Přidáme informace, co školy čeká v novém školním roce. Například Lex Ukrajina 2. Co to znamená pro ředitele a pro školy. Jaké jsou potřeby škol a jakou pomoc jim nabízí MŠMT a NPI ČR. Ve třetí části se budeme věnovat celospolečenskému rozměru, integraci a jejím přínosům překračujícím rámec škol. Na závěr debaty hosté odpovědí na dotazy z chatu.

Moderuje: Josef Dašek, NPI ČR

Vladimír Balaš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ivo Jupa, ředitel NPI ČR
Daniel Prokop, sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research

Další aktuality

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více

28. únor 2024

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

31. leden 2024

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více