Zveme vás na konferenci Ostrý start 2022

Před začátkem školního roku jsme pro vás připravili sérii odborných debat o začleňování ukrajinských dětí a žáků. Představíme vám také příklady dobré praxe ze škol, které mají se žáky-cizinci bohaté zkušenosti.

Šestice odborných debat si klade za cíl inspirovat pedagogické pracovníky při začleňování ukrajinských dětí a žáků a upozornit na příklady dobré praxe ze škol.

Debaty budou vysílané online. Část programu se uskuteční v prostorech krajských pracovišť NPI ČR.


KDY: 30. srpna 2022

Program

13.00–13.55
Společná řeč
Jak se vypořádat s jazykovou bariérou na různých stupních škol?

Moderuje: Radim Ošmera, Centrum pro cizince JMK

Veronika Novoselová, ŽŠ Na Chodovci
Radana Mikšová, MŠ Srdíčko
Zdeněk Smrčka, NPI ČR
Michaela Jiroutová, organizace META


13.00–13.55
A co po škole?
Jak s dětmi s odlišným mateřským jazykem pracovat ve školních družinách či v kroužcích?

Moderuje: Petra Svoboda, NPI ČR

David Berenreiter, DDM Hl. m. Prahy
Zuzana Kopsová, Asociace vychovatelů školských zařízení
Ondřej Srb, Skautský institut
Barbora Jeřábková, Eduzměna


14.00–14.55
Klima ve třídě
Jak zvládnout výuku v heterogenní třídě?

Moderuje: Tomáš Machalík, NPI ČR

Petra Cinková, Zařízení sociální intervence Kladno
Veronika Ješátková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
Zbyněk Němec, Katedra speciální pedagogiky, Univerzita Karlova
Nina Zorkina, MŠ Vejvanovského
Libuše Daňhelková, ZŠ Kořenského
Olena Keronyak, ZŠ Kořenského


14.00–14.55
Dezinformace
Jak děti naučit kritickému myšlení v době, která přeje hoaxům, dezinformacím a fake news?

Moderuje: Michal Kaderka, Gymnázium Na Zatlance

Michaela Doležalová, Člověk v tísni
Jakub Szántó, Česká televize
Jaroslav Pinkas, Ústav pro studium totalitních režimů


15.00–15.55
Program na krajských pracovištích

16.00–16.55
Střední školy
Jaká jsou specifika středního školství?

Moderuje: Matěj Bulant, NPI ČR

Karel Gargulák, PAQ Research
Petr Bannert, MŠMT
Drahoslav Matonoha, Akademie řemesel Praha - Střední škola technická


16.00–16.55
Umění spojuje
Jak mohou umění a kultura přispět k integraci žáků s odlišným mateřským jazykem?

Moderuje: Kateřina Klementová, NPI ČR

Barbora Látalová, projekt Tanec školám
Matyáš Hauser, JAMU
Markéta Pastorová, NPI ČR
Alexandros Charalambidis, NPI ČR
Pavel Bednařík, NPI ČR a Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu


Večerní debata s ministrem
18.00–19.00
Jak je české školství připraveno na start školního roku s novými žáky z Ukrajiny?

V první části se ohlédneme za jarem. Jak školy zvládly jarní začleňování dětí z Ukrajiny, s čím se potýkaly, na co pozitivního lze navázat. Přidáme informace, co školy čeká v novém školním roce. Například Lex Ukrajina 2. Co to znamená pro ředitele a pro školy. Jaké jsou potřeby škol a jakou pomoc jim nabízí MŠMT a NPI ČR. Ve třetí části se budeme věnovat celospolečenskému rozměru, integraci a jejím přínosům překračujícím rámec škol. Na závěr debaty hosté odpovědí na dotazy z chatu.

Moderuje: Josef Dašek, NPI ČR

Vladimír Balaš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ivo Jupa, ředitel NPI ČR
Daniel Prokop, sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více