Španělsko: revoluce v odborném vzdělávání a přípravě

Španělsko se stalo průkopníkem nového modelu odborného vzdělávání a přípravy.

Ilustrační foto

Vydáním zákona o organizaci a integraci odborného vzdělávání a přípravy vrcholí dlouhý proces započatý v roce 2018, jehož smyslem je, aby se odborné vzdělávání stalo hybatelem hospodářského růstu. Jedná se o jeden z milníků Plánu pro modernizaci odborné přípravy z roku 2020. Zákon nahrazuje předpis z roku 2002 a zavádí nový model odborného vzdělávání a přípravy založený na třech hlavních pilířích: poskytování odborného vzdělávání a přípravy, validace předchozího učení a kariérové poradenství.

Flexibilní a dostupná nabídka odborného vzdělávání a přípravy

Nový zákon přináší jednotnou, modulární a flexibilní nabídku formální odborné přípravy v perspektivě celoživotního učení. Vláda si klade za cíl přizpůsobit velikost vzdělávací nabídky a do roku 2023 vytvořit v počátečním odborném vzdělávání a přípravě 135 000 nových míst, které by uspokojily současnou i budoucí poptávku. K tomu určené finance (253,99 milionů eur) budou zajištěny z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Nový systém odborného vzdělávání a přípravy poskytuje celou řadu vzdělávacích kurzů různého trvání a rozsahu, od malých jednotek nebo mikroškolení (Grado A) přes vzdělávací moduly (Grado B) po programy odborného vzdělávání a přípravy (Grados C a D) a specializační kurzy (Grado E). Toto formální odborné vzdělávání je kumulativní, certifikovatelné a akreditovatelné. Umožňuje jak účastníkům počátečního odborného vzdělávání, tak zaměstnaným i nezaměstnaným lidem vytvářet si vlastní vzdělávací dráhy a navázat vzdělávání na jejich osobní potřeby, očekávání a schopnosti.

Systém rozšiřuje duální přístup stanovením dvou režimů intenzity pro typy programů C a D (tj. profesní certifikáty a kvalifikace z odborného vzdělávání a přípravy): zatímco v běžném režimu je 25 % až 35 % celkové časové dotace programu realizováno na pracovišti, v intenzivním režimu tato část přesahuje 35 % časové dotace a studenti musí uzavřít smlouvu o odborné přípravě. Královský zákonný výnos č. 32/2021 změnil úpravu všech pracovních smluv, včetně dřívější „smlouvy o odborné a učňovské přípravě“, která nyní může mít dvě podoby:

  • smlouva o odborné přípravě (contrato de formación en alternancia), která může trvat od 3 měsíců do 2 let a umožňuje, aby se stejného vzdělávacího programu smluvně účastnilo několik podniků;
  • smlouva o odborné praxi podle úrovně kvalifikace (contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios) je určena absolventům (odborného vzdělávání a přípravy) do 3 let po získání kvalifikace (do 5 let v případě osob se zdravotním postižením). Může trvat od 6 měsíců do 1 roku.

Mezi další témata, jichž se nový zákon o odborném vzdělávání a přípravě dotýká, patří:

  • role a povinnosti tutorů v centrech odborného vzdělávání (tutor dual del centro de formación profesional) a v podnicích (tutor o tutora dual de empresa u organismo equiparado);
  • výuka cizích jazyků, internacionalizace systému odborné přípravy, umožnění získání dvojího diplomu prostřednictvím mezinárodních dohod a podpora dvojjazyčnosti;
  • podpora účasti na mezinárodních inovačních projektech a podpora partnerství s cílem získání zkušeností s mobilitou v jiné zemi během odborné přípravy.

Validace a uznávání dovedností získaných v profesní praxi

Zákon zohledňuje nové schéma stanovené královským výnosem č. 143/2021, o uznávání předchozího učení absolvovaného prostřednictvím pracovní zkušenosti. Konsoliduje reformu z roku 2021, čímž upevňuje postup pro validaci odborných dovedností získaných neformálním a informálním učením a ruší příležitostné výzvy vztahující se pouze na některé jednotky kompetencí. Prosazuje také nové přístupy, jako je zaměření na všechny existující jednotky kompetencí, implementace prostřednictvím všech center odborné přípravy, garance nezbytné vzdělávací nabídky k doplnění neakreditovaných kompetencí a podpora zapojení firem do akreditace kompetencí jejich pracovníků.

Kariérové poradenství

Další výzvou, kterou tento zákon řeší, je pomáhat každému činit informovaná rozhodnutí o jeho vzdělávání před ukončením povinné školní docházky a v průběhu celého pracovního života. Zavádí komplexní systém kariérového poradenství a definuje jeho poslání, záměry, cíle a opatření:

  • podpora a poradenství na míru pro učící se (mladé i dospělé, zaměstnané i nezaměstnané), firmy, organizace a instituce odborného vzdělávání a přípravy;
  • pokrývá celé spektrum způsobů poskytování odborné přípravy a procesů validování kompetencí pro všechny typy kvalifikací nabízených v novém systému odborného vzdělávání a přípravy;
  • pomáhá sladit stávajících dovednosti a dovednosti poptávané na trhu práce; stanovuje plány vzdělávání, aby jednotlivci mohli efektivně získávat požadované odborné kompetence.

Přeložila Aneta Vencovská

Spain: VET revolution [online]. Cedefop, 07/07/2022 [cit. 2022-08-31]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/spain-vet-revolution

Foto od Henry & Co. na Unsplash


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Učitelé a školitelé v měnícím se světě

Jakou roli mají učitelé a školitelé v oblasti odborného vzdělávání v dobách společenských změn? A jak k jejich profesnímu rozvoji přistupují různé evropské země? Na to se zaměřil Cedefop ve svých publikacích.

Číst více

Zpráva o inspirativní konferenci Úspěšný ředitel

V závěru loňského roku proběhlo pod patronátem krajského pracoviště NPI ČR v Ostravě setkání ředitelů škol a školských zařízení. Obsahovou náplň konference tvořila témata vycházející přímo z požadavků škol.

Číst více

Jak na výuku žáků v heterogenní školní třídě

Přinášíme vám praktické pomůcky pro plánování dalších kroků v práci s heterogenní třídou, jak pedagogickým pracovníkům, kteří ve škole začínají, tak zkušenějším pedagogům, hledajícím nové impulzy pro svou práci.

Číst více

Zveme vás na čtvrtý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

Živě: Pořizujeme digitální učební pomůcky z Národního plánu obnovy

Patříte ke školám, které v loňském roce nakoupily digitální pomůcky pro své žáky z prostředků Národního plánu obnovy nebo se je chystáte pořídit v letošním roce? Pak je kulatý stůl právě pro vás.

Číst více