Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Proběhla první letní škola propojování formálního a neformálního vzdělávání

V Chaloupkách se letos v srpnu sešlo 22 učitelek a učitelů ze základních i středních škol, kteří pilotovali třídenní program se zájmem načerpat inspiraci pro svou práci.

Ve dnech 21. až 23. srpna 2022 proběhl historicky první ročník letní školy zaměřené na podporu propojování formálního a neformálního vzdělávání. Útočiště jsme našli v Chaloupkách, centru pro ekologické vzdělávání. Upřímně nás potěšil zápal ze strany pedagogů, se kterým přistupovali k aktivnímu řešení úloh a problémů, které před ně byly kladeny. Pedagogové se v roli přímých účastníků seznamovali s některými programy, jež vznikly v rámci výzvy Budovaní kapacit II, vypsané MŠMT právě pro posílení propojování formálního a neformálního vzdělávání a jejich vzájemného obohacování.

Cílem metodického týmu NPI ČR bylo to, aby myšlenka projektu nezanikla, aby výstupy – což je 351 připravených programů – nezapadly, ale našly si své příjemce, realizátory v řadách učitelů, vychovatelů.

Účastníci načerpali zkušenosti, jak pracovat s místem, atmosférou, nastavovat prostředí důvěry, pracovat se zpětnou vazbou. Celkově byl metodický kurz hodnocen jako velmi zdařilý.

Dana Veselá


Přihlaste se na druhý, podzimní běh

Na podzim 26. až 28. září 2022 zavítáme do prostředí, jež nabízí Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.


Fotografie

01

03

02

 

Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více