Proběhla první letní škola propojování formálního a neformálního vzdělávání

V Chaloupkách se letos v srpnu sešlo 22 učitelek a učitelů ze základních i středních škol, kteří pilotovali třídenní program se zájmem načerpat inspiraci pro svou práci.

Ve dnech 21. až 23. srpna 2022 proběhl historicky první ročník letní školy zaměřené na podporu propojování formálního a neformálního vzdělávání. Útočiště jsme našli v Chaloupkách, centru pro ekologické vzdělávání. Upřímně nás potěšil zápal ze strany pedagogů, se kterým přistupovali k aktivnímu řešení úloh a problémů, které před ně byly kladeny. Pedagogové se v roli přímých účastníků seznamovali s některými programy, jež vznikly v rámci výzvy Budovaní kapacit II, vypsané MŠMT právě pro posílení propojování formálního a neformálního vzdělávání a jejich vzájemného obohacování.

Cílem metodického týmu NPI ČR bylo to, aby myšlenka projektu nezanikla, aby výstupy – což je 351 připravených programů – nezapadly, ale našly si své příjemce, realizátory v řadách učitelů, vychovatelů.

Účastníci načerpali zkušenosti, jak pracovat s místem, atmosférou, nastavovat prostředí důvěry, pracovat se zpětnou vazbou. Celkově byl metodický kurz hodnocen jako velmi zdařilý.

Dana Veselá


Přihlaste se na druhý, podzimní běh

Na podzim 26. až 28. září 2022 zavítáme do prostředí, jež nabízí Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.


Fotografie

01

03

02

 

Další aktuality

Chystáme se na jazyky

Zveme vás na webinář k jazykové propedeutice, který je určený především učitelům a učitelkám v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Zajímavé informace a inspirace mohou přinést také pedagogům speciálních škol a všem dalším zájemcům.

Číst více

DIGI roadshow pro ředitele škol na všech krajských pracovištích NPI ČR už 6. 12.

Zahájení výuky nové informatiky a začlenění rozvoje digitálních kompetencí napříč předměty se blíží. Jak na změny ve vaší škole? Přijďte se zeptat odborníků, inspirovat se příběhy škol, které už začaly, podělte se o své zkušenosti a názory – nezůstávejte na změny sami!

Číst více

Digitální kompetence prakticky – sledujte živě streamovanou debatu

Digitální technologie ovlivňují každý obor lidské činnosti, proto je potřebujeme postupně zapojovat do výuky všech předmětů, a zároveň rozvíjet digitální kompetence žáků. Jenže použití digitálních pomůcek v hodině automaticky neznamená rozvoj digitálních kompetencí – tak jak na to? Jak se v tom zorientovat?

Číst více

Mezinárodní konference: Patříme k sobě? Region jako „education village“

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Vychází z faktu, že pro zdařilou výchovu je zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, obcí, firem, odborných pracovišť… zkrátka celé „vesnice“. Nezvou nás snad dramatické události posledních let k prohloubení spolupráce významných regionálních aktérů ve prospěch zkvalitnění vzdělávání a výchovy? Patříme k sobě?

Číst více

Setkání pro ředitele škol k ICT revizím

Zveme všechny ředitele škol na prezenční setkání, která se konají 6. prosince 2022 na krajských pracovištích NPI ČR.

Číst více