září 2022 - červen 2023, první výukový den 26.9.2022, 16,00 - 17,30.

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk B1

 • Andrew Scott

Číst více

září 2022 až červen 2023; každé pondělí od 16:00 - 17:30; první výukový den 26.9.2022

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A2

 • Mgr. Lucie Ulmanová

Číst více

14. října; 2., 23. a 30. listopadu; 7. prosince 2022; leden 2023 praxe

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Dagmar Zdanovcová
 • Mgr. Magdalena Čavojská
 • Mgr. Iveta Svobodová
 • Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.

Číst více

14. prosinec 2022 od 14.00 hod

Kulatý stůl KSPN

 • Mgr. Monika Delinčáková
SPN Z

Číst více

27.9., 11.10., 1.11., 22.11., 13.12.2022, 10.1., 31.1., 21.2., 14.3., 4.4., 25.4.2023 a závěrečné zkoušky 30.5.2023

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Petr Uherka, Dipl.Mgmt.
 • PhDr. Miloš Beneš
 • JUDr. Zuzana Machalová
 • Mgr. Bc. Radislava Jiřičková
 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička

Číst více

září - říjen 2022

Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku s odlišným mateřským jazykem

 • Mgr. et Mgr. Petra Slavíková
 • Mgr. Klára Hannová

Číst více

zimní semestr: 21. října, 4. a 15. listopadu, 2. a 13. prosince 2022 a 6. ledna 2023, začátek vždy v 9.00 hod.

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA
 • Mgr. Pavla Sýkorová
 • Ing. Bc. Kateřina Lukšíková
DV CS

Číst více

17. října 2022 - únor 2023

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Lektoři NPI ČR
 • Mgr. Martina Křivková
 • Mgr. Vladana Jančíková
 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Číst více

srpen - prosinec 2022

Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO - vzdáleně

 • Mgr. Bc. Radek Dlouhý
Z

Číst více

srpen - prosinec 2022

Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO

 • Mgr. Bc. Radek Dlouhý
Z

Číst více