535 Výsledků hledání

2. října 2024, 15:00–17:00

Veletrh zdrojů pro školní kariérové poradce

 • Lektoři NPI ČR
 • Mgr. Petr Chaluš
N W Z

Číst více

3. a 8. října 2024 (8.00 - 12.00)

Psychohygiena pedagogického pracovníka - webinář

 • Mgr. Miroslav Pospíšil
CS

Číst více

3. října 2024, 9:00–16:30

Poruchy nálad, dysthymie a úzkostné poruchy

 • PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Číst více

3. října 2024, 9:00–15:30

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů

 • PhDr. Václav Pumpr, CSc.
 • PhDr. Tomáš Kudrna

Číst více

3. 10., 10. 10.,7. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12. 2024,9. 1., 16. 1., 13. 2., 27. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 24. 4., 15. 5., 19. 6. 2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Aneta Kačmariková, MPA
 • Mgr. Pavlína Venzarová, MPA
 • Ing. Alena Dobrovolná
 • Mgr. Bc. Jana Smetanová
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

4. a 14. října 2024 9.00 - 14.30, 24. října, 4. a 19. listopadu 2024 9.00 - 13.30

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • PaedDr. Milan Štoček
 • Mgr. Pavel Zeman

Číst více

7. října 2024, 9:00–16:00

Formativní hodnocení a role učitele v mateřské škole

 • Mgr. Bc. Alena Kroupová

Číst více

7. října 2024, 9:00–15:00

Hospitace - součást řízení školy

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička

Číst více

7.října. – 9.30 - 16.30; 4.listopadu - 13:30 -17:00; 9.prosince - 13:30 -17:00; 6.února. - 13:30 -17:00; 31.března - 13:30 -17:00; 29.května - 13:30 -17:00

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Radka Bradáčová
 • Mgr. Luboš Lisner
N

Číst více

7. října 2024, 09:00–15:30

Třídnické hodiny a práce se skupinou

 • Mgr. Robert Knebl

Číst více

zahájeno říjen 2024, zakončení v únoru 2025

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství (kombinovaná forma)

 • Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Renata Svozilková

Číst více

8. 10. 2024 (8.30 - 16.00) a dále 15. 10., 12. 11., 19. 11., 10. 12., 7. 1., 21. 1., 25. 2., 18. 3., 15. 4. 2025 (vždy 8.30 - 15.30) + 4x stáže + závěrečné zkoušky 6. a 7. 5. 2025 (změna termínu vyhrazena)

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

bude upřesněno

Tvorba plánu hodnocení vlastní práce v MŠ

 • Mgr. Věra Váňová, Krejčová, Ph.D.
 • Mgr. Iva Škaloudová

Číst více

8. října 2024, 14:00–17:00

Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky na 2. st. ZŠ

 • Mgr. Lucie Sichingerová
DC MV Z

Číst více

8. října 2024; 15. října,; 29. října 2024; 12. a 26. listopadu 2024; 7. ledna 2025; 8:30-15:00; 20 hodin logopedické praxe v měsíci listopadu 2024

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Milena Kohoutová
 • Mgr. Pavla Petruželová

Číst více

8. října 2024, .00-.00

Spolupráce v území

 • Bez lektora

Číst více

8. října 2024, 9:00–15:30

Komunikace s rodiči

 • Mgr. Monika Struhárová (Fojtáchová)

Číst více