30. září, 13. a 27. října.; 2., 7 a 24. listopadu 2022; 6. a 12. ledna; 6. a 21. února 2023; závěr. zkoušky a obhajoby v týdnu od 27. března 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
 • Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
 • Mgr. Martin Kaliba, Ph.D.

Číst více

20. září a 21. října 2022, 9.00-12.30

Benchlearning - online

Číst více

20.9., 4.10., 25.10., 15.11., 6.12.2022, 3.1., 24.1., 7.2., 7.3., 28.3., 18.4.2023 a závěrečné zkoušky 23.5.2023

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • PhDr. Miloš Beneš
 • Mgr. Bc. Radislava Jiřičková

Číst více

leden - červen 2023, studijní den - úterý, od 9.00 - 15.00 hod.

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D.

Číst více

10. října 2022, od 11.30 - 14.30

Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince

 • Mgr. Štěpánka Černá, MBA
 • Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
 • Mgr. Hana Veselá
 • Mgr. Jaroslava Trautnerová
DC Z

Číst více

21. 9., 12.10., 9.11., 7.12., 11.1., 15.2., 15.3., 19.4. 2023, 9.00 - 12.30

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

bude upřesněno (září 2022)

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
 • PhDr. Vladimír Píša
 • PaedDr. Josef Rydlo

Číst více

21. 9., 12.10., 9.11., 7.12., 11.1., 15.2., 15.3., 19.4. 2023, 9.00 - 12.30

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

studijní den středa, leden- červen 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
 • Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D.

Číst více

bude upřesněno (září 2022)

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
 • PhDr. Vladimír Píša
 • PaedDr. Josef Rydlo

Číst více

22. září 2022, 9.00 - 13.30

Dopravní výchova – metody, formy, výukové a metodické materiály pro školy a školská zařízení

 • Mgr. Judita Stuchlíková
 • Zdeněk Patík
 • Ing. Miroslav Charouz
 • Jiří Polomis

Číst více