říjen 2022 - květen 2023

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.
 • Mgr. Jitka Škrabánková
 • Mgr. Danuše Kubová
 • Mgr. Jana Ščerbová

Číst více

termíny budou upřesněny - září 2023 - květen 2024

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Šárka Glösslová
 • Mgr. Marcela Došková
 • Mgr. Leona Šímová

Číst více

23. 3. 2023 (9 - 15), 5. 4. 2023 (9 - 15), 17. 4. 2023 (9 - 14), 10. 5. 2023 (9 - 15), 13. 6. 2023 (9 - 14.30), 2. 11. 2023 (9 - 15) + 3 dny logopedické praxe (září - říjen)

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Jana Grancová, DiS.
 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
 • Mgr. Iva Škaloudová
 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Číst více

říjen 2022 - květen 2023, výukový den čtvrtek, zpravidla ve 14denním intervalu

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

7., 15., 21. a 29. března 2023, od 9:00 do 16:00

Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka

 • Mgr. Jana Čadová

Číst více

říjen 2022 - leden 2023

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

1.semestr: 11.10, 8.a 22.11., 6. a 13.12. 2022, 3.1., 10.1.a 17.1. 2023

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • Mgr. Helena Adamusová
 • Mgr. Renata Ježková
 • Mgr. Vladimíra Houšťová
 • doc.PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
 • Mgr. Kristina Čadeni, DiS.
 • kpt. Mgr. Zdeňka Procházková

Číst více

08.09., 15. 09., 29. 09., 06. 10., 27. 10., 03.11. a 01. 12. 2022, od 08.30 - 15.30

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Monika Holečková

Číst více

září 2021 až červen 2022 každou středu od 14:30 - 16:00; první hodina 5.10.2022

Roční konverzační kurz španělského jazyka

 • Mgr. Hana Rýdlová
 • Ing. Simona Zavadilová, DiS.

Číst více

18. dubna 2023, 9.00 - 14.00

Písnička jako nástroj v rozvoji grafomotoriky

 • Bc. Lenka Klapilová

Číst více

06. 10, 13. 10, 03. 11., 24. 11.; 01. 12., 08. 12. 2022, 08.30 - 15.30

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • Mgr. Monika Havlová
 • Ing. Jana Trantinová
 • Mgr. Janka Kotrabová
N

Číst více

6.-9. října 2022, 1.-4. prosince 2022, 26.-29. ledna 2023, 30. března - 4. dubna 2023, 4.-7. května 2023, 8.-11. června 2023

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

 • Mgr. Barbora Polívková
 • RNDr. Milan Macek, CSc.
 • Mgr. Jan Sýkora
 • Mgr. Renata Vordová
 • MgA., Mgr. Roman Černík
 • Mgr. Jaroslav Ondráček

Číst více