27. září 2022, 9.00 - 12.00 hodin

SPAP - Informační setkání realizátorů MAP a KAP

 • Mgr. Irena Koťátková
Z

Číst více

27. září 2022, 9.00 - 17.00

Evaluace školních vzdělávacích programů I.

 • Mgr. Jana Heřmanová
ZNV

Číst více

27. září 2022, 15.00 - 16.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Štěpánka Černá, MBA
DC N Z

Číst více

27. září 2022, 09:00 - 11:00

SPAP - Informační setkání realizátorů MAP a KAP

 • Odborní pracovníci NPI ČR

Číst více

listopad/prosinec 2022 od 14.00 hod

Kulatý stůl KSPN

 • Mgr. Monika Delinčáková
SPN Z

Číst více

27.září 2022 9.30 - 13.30

Nálepkování nadaných žáků ve školní výuce

 • Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.
SPN

Číst více

27. září 2022, 14:00 - 17:30

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II

 • Mgr. Barbora Nosálová
DC W Z CS

Číst více

27. září 2022, 8.00 - 11.30

Webinář Preventivní program pro základní školy

 • PhDr. Lenka Skácelová
 • Mgr. Lenka Macková
CS

Číst více

27. září 2022, 14.00 - 20.00

Krajské kolokvium Společenskovědní vzdělávání

 • Lektoři Společenskovědní vzdělávání

Číst více

27.9., 11.10., 1.11., 22.11., 13.12.2022, 10.1., 31.1., 21.2., 14.3., 4.4., 25.4.2023 a závěrečné zkoušky 30.5.2023

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Petr Uherka, Dipl.Mgmt.
 • PhDr. Miloš Beneš
 • JUDr. Zuzana Machalová
 • Mgr. Bc. Radislava Jiřičková
 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička

Číst více

27. září 2022, 9.00 - 11.00

ŠKH - Šablony konzultace hromadná

 • Bc. Soňa Baueršímová, DiS.
 • Bc. Gabriela Švehlová
Z

Číst více