26. října 2022, 9.00 - 12.15

Skupinová intervize PV

 • MgA. Monika Moravcová
N Z

Číst více

termíny budou upřesněny - říjen 2022 - červen 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Odborní pracovníci NPI ČR

Číst více

3. října 2022 10–18, 4.–7. října 2022 vždy 9–17.30 a 8. října 2022 9–12:15

Vzdělávací program pro začínající pracovníky SPC, školní psychology a školní speciální pedagogy

CS

Číst více

03. října 2022, 16.00 - 19.00

Workshop nová informatika

 • Mgr. Ondřej Dudík
Z

Číst více

03. října (od 14:30), 05. října (od 14:00), 10. října (od 15:00), 17. října (14:30), 19. října (od 14:00) a 24. října (od 14:00 )

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

 • Mgr. Zuzana Kuželová
Z

Číst více

3. října 2022, 15.00 - 18.00

Skupinová intervize I. ZS

 • MgA. Monika Moravcová
N Z

Číst více

3. října 2022, 16.00 - 19.30

Oblastní workshop PV

 • Mgr. Denisa Humená
Z

Číst více

březen - říjen 2023

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Jana Grancová, DiS.
 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
 • Mgr. Iva Škaloudová
 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Číst více

říjen 2022 - květen 2023, výukový den čtvrtek, zpravidla ve 14denním intervalu

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

3. října 2022, 9.00 - 15.00

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova

 • PhDr. Michaela Kaslová

Číst více