Zapojme všechny – Život a studium s Aspergerovým syndromem

V osmnáctém podcastu si povídáme se studentkou biologie a ekologie Hankou, které byl až v dospělém věku diagnostikován Aspergerův syndrom. 

Číst více

Rozhovor s manažerem projektu Upskilling Miroslavem Procházkou

Přinášíme vám rozhovor pro komunitu EPALE s Miroslavem Procházkou o tom, co je projekt Upskilling, a obecně o vzdělávání dospělých.

Číst více

Konference zahájila veřejnou diskuzi k Hlavním směrům revize RVP ZV

V úterý 19. října proběhla za účasti ministra školství Roberta Plagy konference zahajující veřejnou diskusi k Hlavním směrům revize RVP ZV.

Číst více

Projekt Učíme online komunity Česko.Digital se propojuje s NPI

Smyslem spolupráce je usnadnit co největšímu počtu škol využívání digitálních technologií ve výuce a tím zkvalitnit nejen distanční výuku, ale i rozvíjet digitální kompetence žáků.

Číst více

Ohlédnutí za závěrečnou konferencí projektu P-KAP

Netradičně pojatá konference nabídla příběhy protagonistů akčního plánování, zástupců SŠ a VOŠ, realizačních týmů KAP v krajích a jejich partnerů i pracovníků projektu.

Číst více

Přihlaste se na webinář Mediální gramotnost

Webinář projektu P-KAP se bude konat 1. listopadu. Bude věnován ukotvení mediální gramotnosti v českém kurikulu a tomu, kde všude je ve vzdělávání potřeba pracovat s mediální gramotností.

Číst více

Kulatý stůl k motivování znevýhodněných dospělých k učení

Tématu motivování znevýhodněných skupin dospělých ke vzdělávání a učení byl věnován kulatý stůl projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL), který se uskutečnil 7. října 2021 v Praze.

Číst více

Pozvánka na debatu: Digitální budoucnost českého vzdělávání

Nenechte si ujít debatu o perspektivách českého vzdělávání. Moderované diskuse se můžete zúčastnit na YouTube kanálu 21. října od 18 hodin.

Číst více

Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí

21. října vás zveme k účasti na online regionální konferenci, která se koná v rámci projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.

Číst více

Ucelené informace pro rozhodování o vzdělávací dráze naleznete na jednom místě

Na webu Infoabsolvent naleznete novou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v České republice.

Číst více

Zapojme všechny – Logopedická garance a prevence v MŠ

V předcházení vzniku poruch řeči může pomoci logopedická prevence již v mateřské škole. To je také téma dalšího podcastu s Vladanou Jančíkovou a Jitkou Hübnerovou ze ZŠ, SŠ a speciálního pedagogického centra Březejc.

Číst více

YouTube účet NPI ČR byl napaden

Ve čtvrtek 14. října byl napaden YouTube účet NPI ČR a je nyní nedostupný. 

Číst více