Ao acessar o MundoFut, os fãs de futebol podem desfrutar dos jogos ao vivo de clubes consagrados, como Manchester United e Manchester City, além de outros times importantes da Premier League. copa libertadores A plataforma também disponibiliza informações atualizadas sobre as partidas, classificações e destaques dos jogos do campeonato inglês e do Campeonato Brasileiro.

Umět si všestranně poradit: představujeme dovednosti pro život

Zvládat nároky různých oblastí života není samozřejmost. Dospělí si k tomu potřebují průběžně osvojovat a rozvíjet dovednosti. S konceptem dovedností pro život seznamují materiály Evropské agendy pro učení dospělých.

Ilustrační foto

Žijeme v době neustálých a zrychlujících se změn. Digitalizace, zelená transformace, pandemie covidu-19 a další celospolečenské změny se propisují do našich osobních i pracovních životů. Co můžeme udělat pro to, abychom na ně dokázali adekvátně reagovat?

Nezbytností je celoživotní učení, v jehož rámci se dospělí aktivně starají o své dovednosti. Ať už tím, že prohlubují ty, které už mají, anebo získáváním úplně nových. A netýká se to pouze profesních dovedností. Čím dál patrnější je potřeba univerzálních dovedností, které člověku umožňují poradit si ve vlastním životě a jeho různých aspektech.

Proč dovednosti pro život?

Umět zvládat nároky každodenního života a plnohodnotně fungovat v rámci osobního, rodinného a pracovního života i participovat na životě společnosti zdaleka není samozřejmost. Dospělý člověk si k tomu potřebuje kontinuálně osvojovat a rozvíjet řadu dovedností, můžeme je nazývat dovednosti pro život nebo životní dovednosti. Jedná se o soubory znalostí, dovedností, kompetencí, hodnot, postojů a návyků, díky nimž se člověk dokáže lépe orientovat v rozmanitých oblastech života a poradit si v praktickém životě.

„V České republice je v oblasti vzdělávání dospělých kladen důraz zejména na profesní vzdělávání. Ačkoliv dovednosti pro život (skills for life) nejsou v evropském prostoru novým fenoménem, u nás zůstávaly dlouhou dobu na okraji pozornosti. Proto jsme v projektu Evropská agenda pro učení dospělých připravili sadu podkladů, které koncept dovedností pro život představují a kladou si za cíl motivovat vzdělavatele dospělých k tomu, aby brali jejich rozvoj u svých klientů v potaz,“ uvádí Viola Horská z Národního pedagogického institutu.

Chcete se dozvědět více o dovednostech pro život? Stáhněte si sadu vysvětlujících textů:

Dovednosti pro život (obecně)

Zdravotní gramotnost

Environmentální gramotnost

Finanční gramotnost

Mediální gramotnost

Provázanost životních dovedností

Dovednostmi pro život můžeme nazývat jakékoliv dovednosti rozvíjející člověka pozitivním směrem. Nestojí osamoceně, ale vzájemně se prolínají. Z toho důvodu je žádoucí k jejich rozvoji přistupovat komplexně. K dovednostem pro život patří například dovednosti z následujících oblastí:

 • Zdraví: odpovědně pečovat o své zdraví i zdraví svých blízkých, uplatňovat zásady zdravého životního stylu a využívat zdravotní informace a služby v zájmu udržení dobrého zdraví a kvality života.
 • Finance: odpovědně se rozhodovat ohledně svých i rodinných financí, udržitelně hospodařit s penězi a využívat finanční produkty a služby v souladu s vlastními cíli a plány.
 • Životní prostředí: pečovat o životní prostředí, odpovědně jednat a rozhodovat se ve prospěch životního prostředí a svým jednáním podporovat udržitelnou budoucnost.
 • Média: orientovat se v nabídce mediálních produktů, kriticky vnímat a vyhodnocovat obsah mediálních sdělení a vytvářet vlastní mediální obsahy.
 • Občanství a demokracie: aktivně se zapojovat do občanské společnosti a do demokratických procesů, vnímat spoluzodpovědnost za stav a vývoj společnosti, projevovat porozumění a respekt k náboženským a kulturním rozdílům.
 • Sociální a emoční rozvoj: utvářet a rozvíjet respektující vztahy, empaticky komunikovat s druhými, pracovat v týmu, smírně řešit konflikty, vyjednávat, srozumitelně vyjadřovat a zvládat vlastní emoce a citlivě reagovat na emoce druhých lidí.

Jak na rozvoj dovedností pro život v Česku?

Dovednosti pro život obvykle získáváme zkušenostmi a praxí v každodenním životě. Společně se čtenářskou, matematickou a digitální gramotností jsou jedním z hlavních přínosů celoživotního učení. Proto je vhodné usměrňovat rozvoj dovedností pro život v rámci neformálního vzdělávání.

V Česku neexistuje systematická podpora rozvoje dovedností pro život u dospělé populace. „Velký potenciál nicméně představují různé organizace (nestátní neziskové organizace, firmy, knihovny aj.), které dospělým nabízejí vzdělávací aktivity nebo poradenství. Tyto organizace mohou rozpoznat potřeby dospělých v této oblasti a například již teď klientům navrhovat v rámci zaběhnuté nabídky aktivity, které jim pomohou některé dovednosti posílit,“ vysvětluje Viola Horská.

Lepší dovednosti jsou výhra pro všechny

Průběžné osvojování a rozvíjení dovedností pro život jako součást celoživotního učení přináší dospělým celou řadu pozitiv, například:

 • větší kontrolu nad svým životem a nezávislost
 • lepší kvalitu života
 • schopnosti bránit svá práva
 • zvýšení motivace k celoživotnímu učení

Nezanedbatelné jsou ale i výhody, které vyšší úroveň dovedností přináší celé společnosti, například:

 • aktivní participace občanů na životě demokratické společnosti
 • méně projevů neetického, násilného a xenofobního chování
 • snížení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí
 • úspory ve státním rozpočtu

Osvojení a rozvinutí životních dovedností zlepšuje vyhlídky jednotlivce na šťastný, produktivní a naplňující život. To se promítá i do života komunit a celé společnosti.


Foto od Hannah Busing na Unsplash


 Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

Z dodatku k osvědčení se maturanti dozví, jakou mají známku z didaktického testu

Převodník procent na známky nabízí i letos dodatek k osvědčení, jeden z dokumentů Europassu. Většina absolventů (85 %) ho dostane spolu s maturitním vysvědčením ve škole.

Číst více

Finsko: více odborného vzdělávání v angličtině

Finsko rozšiřuje řadu poskytovatelů, kteří mohou nabízet odborné vzdělávání a přípravu v angličtině. Řeší tím nedostatek pracovních sil a nabízí více studijních a pracovních příležitostí i pro cizojazyčné studenty.

Číst více

Připravili jsme pro vás dokumentární film Cesta, věnovaný integraci ukrajinských dětí

Dokument zachycuje příběhy základních škol v Ostravě, Karlových Varech a Chomutově a jejich úspěšné snahy o integraci dětí z Ukrajiny. 

Číst více

Konference Kurikulum 2023 k revizím vzdělávacích programů

V Praze proběhla dvoudenní konference s mezinárodní účastí k tvorbě a změnám vzdělávacích obsahů.

Číst více

Živě: Informatika a digitální kompetence – první zkušenosti na gymnáziu

Nejpozději od 1. září 2025 musí gymnázia zavést nový předmět informatika a začlenit do všech předmětů rozvoj digitálních kompetencí. Jak na to? O tom se budeme bavit se zástupci gymnázií, která už mají s přípravami a výukou první zkušenosti.

Číst více