Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Nejlepší kasino Pinup - POCTIVÉ VÝHRY!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

immediate edge Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.

Představení závěrů veřejné diskuze k Hlavním směrům revize RVP ZV

Zveme Vás na online konferenci, kterou pořádá 8. února od 15 hodin Pedagogická fakulta MU. Obsahem konference bude odborná přednáška, představení navrhovaných variant řešení klíčových otázek, které byly stanoveny expertním panelem, a diskuze s účastníky.

1. září 2021 byl ustanoven Expertní panel MŠMT pro revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Od té doby započal sběr podnětů nejen k procesu tzv. „velké“ revize, ale též k řešení klíčových otázek, které expertní panel ve Strategii 2030+ (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030) identifikoval. Jedná se o: Strukturu RVP; Klíčové kompetence a gramotnosti; Jádrový a rozvíjející vzdělávací obsah; Průřezová témata; Uzlové body; Rámcový učební plán; Modelový ŠVP.

V zimě proběhly workshopy, kde bylo těchto 7 bodů diskutováno s odbornou pedagogickou veřejností. Závěry těchto diskuzí budou představeny na konferenci pořádané ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Konference bude zahájena přednáškou odborníka na kurikulum – prof. Tomáše Janíka. Po přednášce představí expertní panel závěry veřejné diskuze a směry, kterými se při zpracování Hlavních směrů revize RVP ZV ubírá v jednotlivých pracovních skupinách.

Po konferenci bude revize RVP ZV pokračovat textací dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV, který bude v březnu 2022 znovu předložen veřejnosti k připomínkám, před jeho oficiálním vydáním a předáním Národnímu pedagogickému institutu České republiky.

Program konference:

  • 15:00–15:10 Přivítání účastníků, slovo fakulty, slovo předsedy panelu
  • 15:10–15:40 Přednáška: Reforma kurikula: Inventura nadějí, slov a činů (prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.)
  • 15:40–16:40 Představení úvah o Hlavních směrech revize RVP ZV (expertní panel)
  • 16:40–17:20 Diskuze s účastníky
  • 17:20–17:30 Shrnutí, rozloučení a výhledy do budoucna

ZOOM Meeting

ID: 969 6920 1541

Sledování na YouTube


Prezentace

Podklady pro diskusi – co si odnášíme z workshopů a doposud došlých námětů:

Další aktuality

Automobilový průmysl na rozcestí

Jaké jsou trendy v dovednostech a zaměstnanosti v evropském automobilovém průmyslu? Analýza Cedefopu přináší vhled do jednoho z nejinovativnějších výrobních odvětví v Evropě, které se zároveň výrazně zaměřuje na výzkum.

Číst více

Závěry vzdělávací konference v Senátu: Učme se odolnosti a samostatnosti

Hlavním posláním konference, která se konala již počtvrté, bylo poukázat na důležitost a význam odolnosti a samostatnosti jako součásti výchovy mladé generace, a tím přispět k budoucí prosperitě České republiky.

Číst více

Jaké jsou dovednosti českých dospělých? Zjistíme to díky mezinárodnímu výzkumu PIAAC

V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Číst více

Kulatý stůl: Představujeme ICT revizi ve středním odborném vzdělávání

Na diskusním setkání u kulatého stolu hovoříme o změnách v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání.

Číst více

Vydali jsme doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí

NPI ČR vydal k novému školnímu roku sedm doporučení pro školy, jak pracovat s umělou inteligencí. Jsou zpracována zvlášť pro ředitele, učitele, žáky i rodiče.

Číst více