Představení závěrů veřejné diskuze k Hlavním směrům revize RVP ZV

Zveme Vás na online konferenci, kterou pořádá 8. února od 15 hodin Pedagogická fakulta MU. Obsahem konference bude odborná přednáška, představení navrhovaných variant řešení klíčových otázek, které byly stanoveny expertním panelem, a diskuze s účastníky.

1. září 2021 byl ustanoven Expertní panel MŠMT pro revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Od té doby započal sběr podnětů nejen k procesu tzv. „velké“ revize, ale též k řešení klíčových otázek, které expertní panel ve Strategii 2030+ (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030) identifikoval. Jedná se o: Strukturu RVP; Klíčové kompetence a gramotnosti; Jádrový a rozvíjející vzdělávací obsah; Průřezová témata; Uzlové body; Rámcový učební plán; Modelový ŠVP.

V zimě proběhly workshopy, kde bylo těchto 7 bodů diskutováno s odbornou pedagogickou veřejností. Závěry těchto diskuzí budou představeny na konferenci pořádané ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Konference bude zahájena přednáškou odborníka na kurikulum – prof. Tomáše Janíka. Po přednášce představí expertní panel závěry veřejné diskuze a směry, kterými se při zpracování Hlavních směrů revize RVP ZV ubírá v jednotlivých pracovních skupinách.

Po konferenci bude revize RVP ZV pokračovat textací dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV, který bude v březnu 2022 znovu předložen veřejnosti k připomínkám, před jeho oficiálním vydáním a předáním Národnímu pedagogickému institutu České republiky.

Program konference:

  • 15:00–15:10 Přivítání účastníků, slovo fakulty, slovo předsedy panelu
  • 15:10–15:40 Přednáška: Reforma kurikula: Inventura nadějí, slov a činů (prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.)
  • 15:40–16:40 Představení úvah o Hlavních směrech revize RVP ZV (expertní panel)
  • 16:40–17:20 Diskuze s účastníky
  • 17:20–17:30 Shrnutí, rozloučení a výhledy do budoucna

ZOOM Meeting

ID: 969 6920 1541

Sledování na YouTube


Prezentace

Podklady pro diskusi – co si odnášíme z workshopů a doposud došlých námětů:

Další aktuality

Brněnský gymnazista uspěl v prestižní soutěži mladých vědců

Projekt Pavla Karáska z Gymnázia Brno získal druhou hlavní cenu v soutěži mladých vědců Regeneron ISEF v Atlantě.

Číst více

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti představí nejlepší vědecké práce v 18 vědních oborech

Mladí vědci z celé České republiky se sejdou v červnu na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Číst více

Zapojme všechny – Jak komunikovat s předškolními dětmi

Hostem podcastu Adély Pospíchalové je lektorka Radka Schillerová, která se zaměřuje na práci a komunikaci s předškolními dětmi a zvládání emočně vypjatých situací.

Číst více

Německo: modernizace profesních profilů ve všech předpisech o odborné přípravě

Německo zmodernizovalo profesní profily v předpisech o odborné přípravě. Nové položky povinné pro všechna „učňovská“ povolání reagují na měnící se poptávku po dovednostech na trhu práce.  

Číst více

Sledujte spolu s námi: Jak pracovat s edukační robotikou

Jak vybrat ty správné roboty do výuky? Kde hledat inspiraci? Jak finančně náročný je jejich nákup? Kam se obrátit pro radu či pomoc při výběru?

Číst více