Představení závěrů veřejné diskuze k Hlavním směrům revize RVP ZV

Zveme Vás na online konferenci, kterou pořádá 8. února od 15 hodin Pedagogická fakulta MU. Obsahem konference bude odborná přednáška, představení navrhovaných variant řešení klíčových otázek, které byly stanoveny expertním panelem, a diskuze s účastníky.

1. září 2021 byl ustanoven Expertní panel MŠMT pro revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Od té doby započal sběr podnětů nejen k procesu tzv. „velké“ revize, ale též k řešení klíčových otázek, které expertní panel ve Strategii 2030+ (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030) identifikoval. Jedná se o: Strukturu RVP; Klíčové kompetence a gramotnosti; Jádrový a rozvíjející vzdělávací obsah; Průřezová témata; Uzlové body; Rámcový učební plán; Modelový ŠVP.

V zimě proběhly workshopy, kde bylo těchto 7 bodů diskutováno s odbornou pedagogickou veřejností. Závěry těchto diskuzí budou představeny na konferenci pořádané ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Konference bude zahájena přednáškou odborníka na kurikulum – prof. Tomáše Janíka. Po přednášce představí expertní panel závěry veřejné diskuze a směry, kterými se při zpracování Hlavních směrů revize RVP ZV ubírá v jednotlivých pracovních skupinách.

Po konferenci bude revize RVP ZV pokračovat textací dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV, který bude v březnu 2022 znovu předložen veřejnosti k připomínkám, před jeho oficiálním vydáním a předáním Národnímu pedagogickému institutu České republiky.

Program konference:

  • 15:00–15:10 Přivítání účastníků, slovo fakulty, slovo předsedy panelu
  • 15:10–15:40 Přednáška: Reforma kurikula: Inventura nadějí, slov a činů (prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.)
  • 15:40–16:40 Představení úvah o Hlavních směrech revize RVP ZV (expertní panel)
  • 16:40–17:20 Diskuze s účastníky
  • 17:20–17:30 Shrnutí, rozloučení a výhledy do budoucna

ZOOM Meeting

ID: 969 6920 1541

Sledování na YouTube


Prezentace

Podklady pro diskusi – co si odnášíme z workshopů a doposud došlých námětů:

Další aktuality

Britská inspirace: Jak začlenit nově příchozí žáky do vzdělávání

Představujeme vám 10dílný seriál, který připravili redaktoři webu Zapojmevšechny.cz na základě anglické Národní strategie podpory začleňování nově příchozích žáků do školní výuky.

Číst více

Pozvánka: Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v Jihočeském kraji

Co udělat pro to, aby se dospělí více účastnili dalšího vzdělávání a celoživotního učení? Přijďte se inspirovat a diskutovat 13. října do Českých Budějovic.

Číst více

Jak na digitální kompetence na základní škole? Sledujte živou debatu u kulatého stolu

Co si představit pod pojmem digitální kompetence? Jak je implementovat do výuky? Jaký přínos mají digitální kompetence pro žáky? Sledujte debatu s učiteli, kteří se s vámi podělí o vlastní zkušenosti. 

Číst více

Proběhla první letní škola propojování formálního a neformálního vzdělávání

V Chaloupkách se letos v srpnu sešlo 22 učitelek a učitelů ze základních i středních škol, kteří pilotovali třídenní program se zájmem načerpat inspiraci pro svou práci.

Číst více

Španělsko: revoluce v odborném vzdělávání a přípravě

Španělsko se stalo průkopníkem nového modelu odborného vzdělávání a přípravy.

Číst více