Zveme Vás na online konferenci, kterou pořádá 8. února od 15 hodin Pedagogická fakulta MU. Obsahem konference bude odborná přednáška, představení navrhovaných variant řešení klíčových otázek, které byly stanoveny expertním panelem, a diskuze s účastníky.

1. září 2021 byl ustanoven Expertní panel MŠMT pro revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Od té doby započal sběr podnětů nejen k procesu tzv. „velké“ revize, ale též k řešení klíčových otázek, které expertní panel ve Strategii 2030+ (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030) identifikoval. Jedná se o: Strukturu RVP; Klíčové kompetence a gramotnosti; Jádrový a rozvíjející vzdělávací obsah; Průřezová témata; Uzlové body; Rámcový učební plán; Modelový ŠVP.

V zimě proběhly workshopy, kde bylo těchto 7 bodů diskutováno s odbornou pedagogickou veřejností. Závěry těchto diskuzí budou představeny na konferenci pořádané ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Konference bude zahájena přednáškou odborníka na kurikulum – prof. Tomáše Janíka. Po přednášce představí expertní panel závěry veřejné diskuze a směry, kterými se při zpracování Hlavních směrů revize RVP ZV ubírá v jednotlivých pracovních skupinách.

Po konferenci bude revize RVP ZV pokračovat textací dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV, který bude v březnu 2022 znovu předložen veřejnosti k připomínkám, před jeho oficiálním vydáním a předáním Národnímu pedagogickému institutu České republiky.

Program konference:

  • 15:00–15:10 Přivítání účastníků, slovo fakulty, slovo předsedy panelu
  • 15:10–15:40 Přednáška: Reforma kurikula: Inventura nadějí, slov a činů (prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.)
  • 15:40–16:40 Představení úvah o Hlavních směrech revize RVP ZV (expertní panel)
  • 16:40–17:20 Diskuze s účastníky
  • 17:20–17:30 Shrnutí, rozloučení a výhledy do budoucna

ZOOM Meeting

ID: 969 6920 1541

Sledování na YouTube


Prezentace

Podklady pro diskusi – co si odnášíme z workshopů a doposud došlých námětů:

Další aktuality

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více