září/říjen 2022 - květen/červen 2023 (vyučovacím dnem jsou úterky nebo pátky cca 1x za 14 dní)

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Mgr. Bc. Alena Bačíková
 • MBA
 • Ing. Zbyněk Bárta
 • Ing. Zdeněk Cach
 • Mgr. Ondřej Dudík
 • Mgr. Josef Horálek
 • Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata
DV CS

Číst více

..2022;;;9.00-16.30;;;září;;;2022

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ

 • Mgr. Ladislava Košíková
ZUS

Číst více

říjen 2022 - březen 2023

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Edita Nevoralová
 • Mgr. Martina Křivková
 • Mgr. Vladana Jančíková
 • PhDr. Jana Doležalová
 • Ph.D.

Číst více

říjen 2022 - květen 2023

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Helena Kumperová
 • Mgr. Jitka Škrabánková
 • Mgr. Danuše Kubová
 • Mgr. Jana Ščerbová

Číst více

termíny budou upřesněny - říjen 2022 - červen 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Odborní pracovníci NPI ČR

Číst více

3. října 2022 10–18, 4.–7. října 2022 vždy 9–17.30 a 8. října 2022 9–12:15

Vzdělávací program pro začínající pracovníky SPC, školní psychology a školní speciální pedagogy

CS

Číst více

březen - říjen 2023

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Jana Grancová
 • DiS.
 • PhDr. Petra Bendová
 • Ph.D.
 • Mgr. Iva Škaloudová
 • PhDr. Jana Doležalová
 • Ph.D.

Číst více

říjen 2022 - květen 2023, výukový den čtvrtek, zpravidla ve 14denním intervalu

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Edita Nevoralová

Číst více

říjen 2022 - leden 2023

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová
 • Ph. D.
 • MBA

Číst více

říjen 2022 - březen 2023

Strategické řízení a plánování ve školách

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová
 • MBA

Číst více