zahájení říjen 2022 ukončení květen 2023, 12x čtvrtek + závěrečná zkouška

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Edita Nevoralová

Číst více

08. října 2022, 9.30 - 16.00

Hra na varhany

 • Ladislav Moravetz

Číst více

říjen 2022 - květen 2023

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Jana Ščerbová
 • Mgr. Jitka Škrabánková
 • Mgr. Danuše Kubová

Číst více

12.10.2022

Dopravní výchova – metody, formy, výukové a metodické materiály pro školy a školská zařízení

 • Mgr. Judita Stuchlíková
 • Ing. Pavel Čížek
 • Lukáš Hutta
 • Ing. Miroslav Charouz
 • Václava Ircingová
 • Mgr. Markéta Novotná

Číst více

12. října 2022, 9.00 - 14.00

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách

 • doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová
 • CSc.
DC Z

Číst více

15. října 2022, 9.00 - 16.30

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ

 • Mgr. Věra Bělehrádková
ZUS

Číst více

18. října 2022, 09.00 - 15.30

Vedení poradenského rozhovoru

 • Mgr. Petra Šnepfenbergová

Číst více