zahájeno říjen 2024, zakončení v únoru 2025

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství (kombinovaná forma)

 • Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Renata Svozilková

Číst více

8. října 2024, 09:00–15:00

Předmatematická a matematická gramotnost

 • Mgr. Šárka Gabrielová

Číst více

9. října, 9.00 - 15.30, 6. listopadu, 9.00 - 15.00, 4. prosince 2024, 9.00 - 15.30 a 15. ledna 2025, 9.00 - 15.00

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • Mgr. Bc. Radislava Jiřičková

Číst více

9.10.2024 - 10.10.2024 (9.00 - 14.30) 23.10.2024 - 24.10.2024. (9.00 - 14.30)

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Stanislav Kutálek

Číst více

10. října 2024, 9:00–15:30

Jak úspěšně vést mateřskou školu

 • Mgr. Iva Škaloudová

Číst více

školní rok 2024 - 2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Ing. Jana Trantinová
 • Mgr. Janka Kotrabová
 • Mgr. Monika Havlová
 • Mgr. Šárka Gabrielová
N

Číst více

11.října od 17:00, 12. října od 9:00, 1. listopadu od 17:00, 2. listopadu od 9:00, 29. listopadu od 17:00

Studium pedagogiky pro pedagogy VČ vykonávající dílčí přímou pedagog. činnost

 • Mgr. Jana Šimůnková
ZNV

Číst více

září 2024 - únor 2025

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Jana Ščerbová
 • Mgr. Jitka Škrabánková
 • Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.

Číst více

25. září 2024, 08:30–15:00

Specifické poruchy učení - prakticky

 • Mgr. et Mgr. Renata Svozilková

Číst více

15. 10. a 22. 10. 2024 (9 - 15 hod), 5. 11. (9 - 14 hod), 19. 11. (9 - 14.30 hod), 3. 12. 2024 (9 - 15 hod), 20. 2. 2025 (9 - 15 hod) + 3 dny logopedické praxe v období leden/únor 2025

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
 • Mgr. Jana Doležalová
 • Mgr. Jana Grancová, DiS.
 • Mgr. Iva Škaloudová

Číst více

bude upřesněno

Hra na varhany

 • Ladislav Moravetz
ZUS CS

Číst více

16. října 2024, 9:30–14:30

Rozvíjíme jazykové nadání žáků 1.stupně ZŠ

 • Mgr. Jana Čadová
SPN

Číst více

16.10.2024 (14.30 - 17.30) a 17. 10. 2024 (15.00 - 18.00)

Webinář Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace

 • Mgr. Martina Křivková

Číst více

17. října 2024, 8:30–14:30

Aktivní učitel - Zásobník aktivit učitele NJ

 • Mgr. Lukáš Heřman
N

Číst více

23. října 2024, 15:00–18:30

Chemie a pokusy

 • Mgr. Ing Jana Jedličková

Číst více

24. října 2024, 9:00–16:00

Psychohygiena pedagogického pracovníka

 • Mgr. Miroslav Pospíšil

Číst více

listopad 2024

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

 • PaedDr. Jiří Rozehnal
 • Mgr. Magdalena Čavojská
 • Mgr. Irena Hošková
 • Mgr. Miroslav Litavský
@ SPN

Číst více

6. - 7. listopadu 2024 a 29. ledna 2025 od 9.00 - 16.00 hod.

Formativní hodnocení na základní škole

 • Mgr. Veronika Svobodová

Číst více