bude upřesněno

Šetření stížností a řešení konfliktů

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Číst více

bude upřesněno

Vedení porad a efektivní komunikace v manažerské praxi

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Číst více

7. ledna 2025, 9:00–16:00

Komunikace s rodiči v problémových situacích

 • Mgr. Kamila Bobysudová

Číst více

8. ledna 2025, 9:00–16:00

Specifické potřeby dětí předškolního věku

 • Mgr. Jiří Halda

Číst více

Klima třídy a školy

 • Mgr. Tomáš Just
 • Mgr. Martin Bušina

Číst více

20.02.2025 (14:00 - 18:00), 27.02.2025 (14:00 - 18:00)

Webinář Problémové chování žáků

 • PaedDr. Zdeněk Martínek

Číst více

bude upřesněno

Týmová spolupráce v pedagogickém sboru

 • Mgr.Bc. Jiří Trunda, Ph.D.
SV

Číst více

15. dubna 2024, 15:00–18:30

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I

 • Mgr. Markéta Slezáková
DC DC MV UA W Z CS

Číst více

16. dubna 2024, 15:00–18:30

Webinář Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem II

 • Mgr. Markéta Slezáková
 • Mgr. Barbora Nosálová
DC DC MV N W Z CS

Číst více

23. dubna 2024, 15:00–18:30

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II

 • Mgr. Barbora Nosálová
DC DC MV UA W Z CS

Číst více

24. dubna 2024, 14:00–17:30

Webinář Specifika práce s dětmi s OMJ v mateřské škole

 • Mgr. Tereza Niková
DC N W Z CS

Číst více

29. dubna 2024, 13:30–17:00

Webinář Praktické zkušenosti s činností dvojjazyčného asistenta na ZŠ

 • Mgr. Ondřej Lněnička
 • Bc. Petra Lněničková Svobodová
DC DC MV N UA W Z CS

Číst více

7. května 2024, 14:30–18:00

Webinář Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky - matematika

 • Mgr. Markéta Slezáková
DC DC MV N UA W Z CS

Číst více

15. května 2024, 14:00–17:20

Webinář - Autentické materiály ve výuce češtiny jako cizího jazyka

 • Mgr. Radim Ošmera
DC N UA UU W Z CS

Číst více

16. května 2024, 8:30–12:00

Psychohygiena pedagogického pracovníka

 • Mgr. Miroslav Pospíšil
W

Číst více

17. května 2023, 08:30–13:30

Webinář Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku s odlišným mateřským jazykem

 • Mgr. et Mgr. Petra Slavíková
 • Mgr. Klára Hannová
DC DC MV W Z

Číst více

21. května 2024, 15:00–18:30

Webinář Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem

 • Mgr. Markéta Slezáková
 • Mgr. Barbora Nosálová
DC DC MV UA W Z CS

Číst více

28. května 2024, 15:00–18:30

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III - rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého jazyka

 • Mgr. Barbora Nosálová
 • Mgr. Markéta Slezáková
DC DC MV UA W Z CS

Číst více

30. května 2024, 14:00–17:15

Webinář - Výuka češtiny jako druhého jazyka pro středoškoláky

 • Mgr. Radim Ošmera
 • Mgr. Natálie Veselská
DC DC MV UA W Z CS

Číst více