26. září 2024, 13:00–16:30

Problémové chování žáků (PAS) - on-line

 • Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.
CS

Číst více

26. září 2024, 09:00–15:30

Ženy ve vedoucích funkcích

 • Mgr. Jana Poledníková

Číst více

30. září - 9.00 - 16.00, 4. listopadu 9.00 - 13.00, 9. prosince 9.00 - 13.00, 3. února 9.00 - 13.00, 31. března 9.00 - 13.00, 26. května 9.00 - 13.00

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
 • Mgr. Luboš Lisner
N

Číst více

bude upřesněno - podzim 2024

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • PaedDr. Milan Štoček
 • Mgr. Pavel Zeman

Číst více

Začátek říjen/listopad 2024

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Petr Baueršíma
 • Ing. Václav Čech
N

Číst více

říjen 2024-červen 2025, prezenční výuka v úterý vždy od 8:30

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • Mgr. Filip Jelínek
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA
 • Mgr. Nikola Mihulková
 • Mgr. Richard Macků, DiS,Ph.D.
 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
 • Mgr. Lukáš Laibrt

Číst více

říjen 2024

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • Mgr. Danuše Kubová
 • Mgr. Pavel Černý, MBA
 • Mgr. Jaroslava Tomáňová
 • Mgr. Petr Chlebek
 • Mgr. Pavla Sýkorová
 • Lektoři NPI ČR

Číst více

říjen 2024 - červen 2025 (dny konání pravděpodobně v pondělí cca 1x za 3 týdny) - bude upřesněno

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert, MBA
 • Mgr. Martin Lána
 • Mgr. Bc. Petr Dušánek
 • Mgr. Pavel Hodál
 • Mgr. Josef Kupka
 • PhDr. Bc. Gabriela Hrušková

Číst více

říjen 2024 - červen 2025, studijním dnem je úterý nebo pátek cca 1x 14 dní, od 9 hod.

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D., MBA
 • Mgr. Pavla Sýkorová
 • Mgr. Pavel Hodál
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA
 • Mgr. et Bc. Martin Kaliba, Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata

Číst více

říjen 2024; výukový den čtvrtek

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • Ing. Michal Heczko
 • Bc. Jiří Chytil
 • Mgr. Jana Peřinová
 • Mgr. Ondřej Dudík
 • Mgr. Věra Kundrátová

Číst více

Podzim 2024 - otevřeno bude po naplnění kapacity

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

1. října 2024, 9:00–15:30

Jak usměrnit agresivitu?

 • Mgr. Zdeněk Vilímek

Číst více

říjen 2024

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

 • PaedDr. Jiří Rozehnal
 • Mgr. Magdalena Čavojská
 • Mgr. Irena Hošková
 • Mgr. Miroslav Litavský
@ SPN

Číst více

říjen 2024 - červen 2026

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • Mgr. Martina Fialová
 • Mgr. Tereza Lukáčová
 • Mgr. Jitka Havlánová
 • Mgr., Bc. Kamila Hofmanová
 • Mgr. Denisa Stehnová

Číst více

1. a 2. října 2024 ,14.00 - 17.30 hod.

Webinář Dítě s projevy hyperaktivity, hypoaktivity a agrese v MŠ

 • PaedDr. Zdeněk Martínek

Číst více

2. října 2024, 09:00–15:30

Jak budovat pozitivní klima školy

 • Mgr. et Bc. et Bc. Michal Jahn

Číst více

2. října 2024, 9.00 - 16.00

Leadership jako proces vedení lidí

 • PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA

Číst více

3. října 2024, 9:00–15:30

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů

 • PhDr. Václav Pumpr, CSc.
 • PhDr. Tomáš Kudrna

Číst více

3. a 8. října 2024 (8.00 - 12.00)

Psychohygiena pedagogického pracovníka - webinář

 • Mgr. Miroslav Pospíšil
CS

Číst více

3. 10., 10. 10.,7. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12. 2024,9. 1., 16. 1., 13. 2., 27. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 24. 4., 15. 5., 19. 6. 2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Aneta Kačmariková, MPA
 • Mgr. Pavlína Venzarová, MPA
 • Ing. Alena Dobrovolná
 • Mgr. Bc. Jana Smetanová
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více