říjen 2023

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

 • PaedDr. Jiří Rozehnal
 • Mgr. Magdalena Čavojská
 • Mgr. Irena Hošková
 • Mgr. Miroslav Litavský
@ SPN CS

Číst více

říjen 2023 - červen 2024

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
 • PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
 • Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
 • Mgr. Irena Loudová, PhD.
 • doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
 • Mgr. Carmen Simonová

Číst více

14. listopadu, 9.00 - 15.30, 28. listopadu 2023, 9.00 - 15.00, 16. ledna, 9.00 - 15.30 a 6. února 2024, 9.00 - 15.00

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Stanislav Kutálek

Číst více

bude upřesněno

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
 • PaedDr. Josef Rydlo
 • PhDr. Vladimír Píša

Číst více

říjen 2023 - květen/červen 2024, 3., 17. a 31. října, 10. a 21. listopadu, 5. prosince 2023 a dva termíny leden 2024 + letní semestr, začátek vždy v 9.00 hod. (studijními dny jsou úterky a pátky)

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA
 • Mgr. Pavla Sýkorová
 • Ing. Bc. Kateřina Lukšíková
 • Ing. Soňa Neradová, Ph.D.
DV CS

Číst více

říjen 2023 - květen 2024

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Ing. Iva Kršňáková
 • PhDr. Mgr. et Mgr. Zdeňka Vaňková
 • PaedDr. Dagmar Nejedlá
 • JUDr. Eva Herzánová

Číst více

říjen 2023 - březen 2024

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Jana Ščerbová
 • Mgr. Jitka Škrabánková
 • Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.

Číst více

9.října, 16.října a 13.listopadu 2023

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

 • Mgr. Dita Vacková

Číst více

10. října 2023, 8.30 - 15.30

Komunikace s rodiči v problémových situacích

 • PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Číst více

10., 17. a 31. října 2023; 14. a 28. listopadu 2023; 16. ledna 2024; vždy 8:30-15:00; 20 hodin logopedické praxe

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Milena Kohoutová
 • Mgr. Pavla Petruželová

Číst více