14.9., 21.9., 5.10., 19.10., 9.11.,7.12., 14.12. 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Lubomír Pelech
 • Mgr. Sylva Brillante

Číst více

září - listopad 2023

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • PaedDr. Zuzana Kaprová
 • Mgr. Vladana Jančíková
 • Mgr. Martina Křivková
 • Mgr. Bc. Jarmila Bučková
 • Mgr. Marie Vondráčková
 • Mgr. Nicole Hovorková

Číst více

září 2023 - květen 2024

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Hynek Nespěšný
 • PhDr. Mgr. Marie Klusoňová
 • Bc. Jaroslav Kocián
 • Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
 • Mgr. Hana Treuová

Číst více

21.září, 4.října, 18. října, 31.října a 28.listopadu. 2023

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Marie Vondráčková
 • Mgr. Vladana Jančíková
 • Mgr. Martina Křivková

Číst více

říjen 2023 - leden 2024

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství (kombinovaná forma)

 • Mgr. Martina Křivková
 • Mgr. Nicole Hovorková

Číst více

26. září 2023, 09.00 - 15.00

Kazuistický seminář pro školní metodiky prevence na ZŠ a SŠ

 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

Číst více

26.9.2023 - 23.4.2024, 9.00 - 13.00

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

září 2023

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • Mgr. Monika Havlová
 • Ing. Jana Trantinová
 • Mgr. Janka Kotrabová
N

Číst více