6.10.2023 - 29.6.2024

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Aneta Kačmariková, MPA
 • Mgr. Pavlína Venzarová, MPA
 • Ing. Ladislav Forman
 • Ing. Alena Dobrovolná
 • Mgr. Stanislav Šturma
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

Online úvodní informační setkání ke studiu 15. prosince 2022 odpoledne, výuka proběhne v tyto čtvrtky v roce 2023 od 9:00 do 16:00 - 5. a 26. ledna, 23. února, 9. a 30. března, 20. dubna, 18. května, 8. června, 14. září a 5. října, zakončení závěrečnou zkouškou v listopadu 2023

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. et Mgr. Radek Hach
 • PhDr. Bc. Gabriela Hrušková

Číst více

leden 2023

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství (kombinovaná forma)

 • Mgr. et Mgr. Renata Svozilková
 • Mgr. Jana Ščerbová
 • Mgr. Jitka Škrabánková

Číst více

leden 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Monika Holečková

Číst více

únor 2023 - květen 2023

Studium pedagogiky pro pedagogy VČ vykonávající dílčí přímou pedagog. činnost

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Jitka Havlánová
 • Mgr. Jana Ščerbová

Číst více

29.a 30. listopadu 2022 a 10. ledna 2023 od 9.00 - 15.00 hod.

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

 • Mgr. Dita Vacková
UU Z

Číst více

11.10., 8.11., 6.12.2022, 10.1., 14.2., 14.3.2023

Strategické řízení a plánování ve školách

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, MBA

Číst více

říjen 2022 - únor 2023, vždy ve středu 14:00 - 15:30, zahájení 12.10.2022

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk B2

 • Mgr. Dagmar Zdráhalová

Číst více

On line: 14. října 2022, 13.30 - 17.00; 15. října 2022, 8.30 - 15.30, 22. října 2022, 8.30 - 15.30; Prezenčně: 11. a 12. listopadu 2022, 8.30 - 18.00; listopad-prosinec - pedagogická praxe; 19. ledna 2023, 14.00 - 17.30

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství (kombinovaná forma)

 • Mgr. Martina Křivková
 • Mgr. Nicole Hovorková

Číst více

1. SEMESTR: 20. října 2022, 3. listopadu 2022, 10. listopadu 2022, 24. listopadu 2022, 8. prosince 2022, 12. ledna 2023 (8.30 - 15.30) 19. ledna a 2. února - semestrální zkoušky (8.30 - 13.00) 2. SEMESTR: 16. února 2023, 2., 16. března 2023 (8.30 - 15.30) 30. března 2023 - semestrální zkouška (8.30 - 13.00) 3. - 28. dubna 2023 - pedagogická praxe v délce 8 vyuč. hodin, 11. května 2023 - Závěrečné zkoušky

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Kateřina Ježková
 • Mgr. Jiří Merta
 • Mgr. Edita Nevoralová
 • PaedDr. Jiří Vintr

Číst více

24. a 25. února, 10. a 11. března, 21. a 22. dubna, 12. a 13. května, 9. a 10. června; termíny září, říjen a listopad 2023 budou upřesněny; pátek vždy 15.00 - 19.00, sobota vždy 9.00 - 18.30

Dramatická výchova na 1. stupni ZŠ

 • MgA. Monika Moravcová
N

Číst více

listopad 2022 -únor 2023, vždy v pondělí 14:30 - 16:00, zahájení 7.11.2022 ve 14:30

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk B1

 • Mgr. Jana Fancová

Číst více