ReferNet  I  Vzdělávací systémy v EU  I  Novinky z odborného vzdělávání  I  Zprávy o politice odborného vzdělávání  I  Analýzy a vizualizace dat  I  Tematické zprávy  I  Cedefop  I  Národní konsorcium


Tematické zprávy se věnují např. učitelům a školitelům, inovacím v odborném vzdělávání, klíčovým kompetencím, předčasným odchodům ze vzdělávání, šetření názorů na odborné vzdělávání, digitalizaci v odborném vzdělávání, dlouhodobé mobilitě v odborném vzdělávání atd. Zprávy se v průběhu času aktualizují a přibývají nová témata.

Vydané zprávy za všechny země najdete na webu Cedefopu.

Učitelé a instruktoři v měnícím se světě: Budování kompetencí pro inkluzivní, zelené a digitalizované odborné vzdělávání a přípravu Šetření názorů občanů 
na odborné vzdělávání
Dlouhodobá mobilita v počátečním
odborném vzdělávání a učňovské přípravě
Klíčové
kompetence
cz refernet teacher trainers changing world 34 tem zpra 1 tem zpra 2 tem zpra 3

 

Další aktuality

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více

28. únor 2024

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

31. leden 2024

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více