Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

 

V dnešním globálním světě je schopnost komunikovat v různých jazycích klíčová. Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR) poskytuje ucelený systém pro výuku, vyučování a hodnocení jazykových dovedností. 

Překlad aktualizované kapitoly zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence vznikl z podnětu odborné veřejnosti, což ukazuje na praktickou relevanci CEFR pro vzdělávací instituce a experty ve vzdělávání. Obsahuje praktické pokyny a ilustrativní deskriptory, které usnadňují práci s CEFR ve vyučování i hodnocení. Překlad je určený pro širokou škálu odborníků a praktiků, kteří se zabývají vyučováním cizích jazyků. Zároveň slouží jako cenný zdroj pro pracovníky NPI ČR k metodické práci a revizím vzdělávacích programů.

Doufáme, že vás překlad této vybrané kapitoly zaujme a poskytne vám inspiraci a návody pro efektivní využití CEFR ve vaší pracovní činnosti.

 

CEFR

 

CEFR, vydaný Radou Evropy, se stal základem pro vzdělávání a hodnocení jazykových dovedností po celém světě. Základní tabulka s úrovněmi od A1 po C2 poskytuje jasnou strukturu pro zařazení do jazykových kurzů a pracovního prostředí. CEFR ovšem není využitelný jen pro mluvené cizí jazyky. Využití nalezne i v národních znakových jazycích, využívaných primárně osobami se sluchovým postižením.

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více