Vydáváme publikaci Michala Černého věnovanou kompetenčnímu rámci DigCompEdu. Naleznete zde přehledný výklad tohoto rámce a inspiraci pro rozvoj digitálních kompetencí učitelů.

Autor se zabývá kompetenčním rámcem DigCompEdu, který v evropském prostředí standardizuje digitální kompetence učitelů, a snaží se k těmto kompetencím nabídnout pomocný výklad a inspiraci.

DCE

Kapitoly postupují po jednotlivých kompetencích rámce a mají vždy stejnou strukturu. Úvodní teoretická pasáž se snaží analyzovat vybrané důležité aspekty konkrétní kompetence a propojit ji s teorií či teoretickým přístupem. Každá kompetence je dále doplněna deseti vybranými nástroji, které ji umožní prakticky rozvíjet a provozovat. Dále jsou připojeny tři anotované odborné zdroje. Čtenář tak získá vhled do témat, která se v souvislosti s kompetencemi diskutují, na metody, které se mu mohou hodit při vlastním výzkumu nebo další práci. Na tyto zdroje pak navazuje trojice konkrétních inspirací do praxe, které ukazují, jakým způsobem lze na konkrétních námětech do hodin s kompetencí pracovat.


V NPI ČR se problematikou digitálních kompetencí zabýváme soustavně. V roce 2018 jsme do českého jazyka přeložili hlavní části Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu, na jehož originále jsme se podíleli v předchozích dvou letech pod koordinací výzkumného střediska Joint Research Centre. Následně byl tento rámec vyhlášen národním rámcem digitálních kompetencí učitelů. Koncem roku 2019 jsme pro jeho podporu a šíření zpřístupnili online aplikaci Profil Učitel 21, která pomáhá učitelům s hodnocením úrovně vlastních digitálních kompetencí a k plánování jejich dalšího rozvoje.


EU NPO MSMT

Další aktuality

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více