4. října 2022, 9.00 - 15.30

Rozvíjíme matematickou gramotnost

 • doc. RNDr. Eduard Fuchs
 • CSc.
 • RNDr. Eva Zelendová
 • Ph.D.

Číst více

4.října 2022 - 4.června 2024

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • Mgr. Helena Adamusová
 • Mgr. Renata Ježková
 • Mgr. Vladimíra Houšťová
 • doc.PhDr. Zdeněk Vojtíšek
 • Ph.D.
 • Mgr. Kristina Čadeni
 • DiS.
 • kpt. Mgr. Zdeňka Procházková

Číst více

bude upřesněno

Ekohry v mateřské škole

 • Bc. Lenka Kučerová

Číst více

termín říjen - prosinec (bude upřesněno)

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Vladana Jančíková
 • Mgr. Martina Křivková
 • Mgr. Bc. Jarmila Bučková
 • Mgr. Marie Vondráčková

Číst více

5. října 2022, 9.00 - 15.30

Rozvíjíme matematickou gramotnost

 • doc. RNDr. Eduard Fuchs
 • CSc.
 • RNDr. Eva Zelendová
 • Ph.D.

Číst více

říjen 2022 - červen 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Dagmar Šafránková
 • Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Monika Holečková

Číst více

6. října 2022, 9.00 - 14.00

Písnička jako nástroj v rozvoji grafomotoriky

 • Bc. Lenka Klapilová

Číst více

6. října 2022, 9.00 - 15.00

Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace

 • Mgr. Martina Křivková

Číst více

6.-9. října 2022, 1.-4. prosince 2022, 26.-29. ledna 2023, 30. března - 4. dubna 2023, 4.-7. května 2023, 8.-11. června 2023

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

 • Mgr. Barbora Polívková
 • RNDr. Milan Macek
 • CSc.
 • Mgr. Jan Sýkora
 • Mgr. Renata Vordová
 • MgA.
 • Mgr. Roman Černík
 • Mgr. Jaroslav Ondráček

Číst více