červen 2021 – červen 2023

Metodika řešení matematických úloh v oborech SOV

 • Mgr. František Procházka
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na SŠ

 • Mgr. Petra Boháčková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na ZŠ

 • Mgr. Petra Boháčková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace

 • Mgr. Jan Berki, Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Moderní výuka webu

 • Mgr. Zdeněk Hrdina
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy

 • doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ ke zobecňování matematických vztahů?

 • PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
 • Mgr. Sylva Peclinovská, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole

 • Mgr. Pavla Sýkorová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Netiketa napříč internetem

 • PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky

 • Ing. Milan Hausner
W Z CS

Číst více