červen - říjen 2021

Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • PhDr. Jana Slezáková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Jak rozvíjet porozumění zlomkům na 1. st. ZŠ

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Sylva Peclinovská
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Jak se učíme (zajímavé informace ze stejnojmenné knihy)

 • Mgr. Martin Krynický
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Jak vést distanční výuku v 1. třídě

 • PhDr. Hana Havlínová
 • Ph.D.
 • Mgr. Jitka Etheridge
 • Mgr. Alena Postupová
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Jak vést žáky 2. stupně k řešení slovních úloh s porozuměním

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně

 • Ing. Květoslava Stejskalová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Kde najít nejnovější informace o současné češtině?

 • Mgr. Lucie Lukešová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Komunikace na sociálních sítích a sociálních fórech

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Komunikace pedagogů MŠ s rodiči

 • PhDr. Mgr. Eva Burdová
 • MBA
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Mapové vizualizace ve výuce

 • Ing. Karel Rejthar
W Z CS

Číst více