od 1.května 2023 - 30.června 2024

E-learning Uvádějící učitel a adaptační období

 • Lektoři NPI ČR
@ Z

Číst více

od 1.května 2023 - 30.června 2024

E-learning Vedení školy a adaptační období začínajícího učitele

 • Lektoři NPI ČR
@ Z

Číst více

od 1.května 2023 - 30.června 2024

E-learning Začínající učitel a adaptační období

 • Lektoři NPI ČR
@ Z

Číst více

říjen 2023 - květen 2024, výukový den čtvrtek, zpravidla ve 14denním intervalu

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

září 2023 - červen 2024

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.
 • PaedDr. Milan Štoček
 • Mgr. Svatava Odlová
 • Mgr. Pavel Zeman
 • Ing. Bc. Markéta Cermanová

Číst více

září 2023 - červen 2024, moduly 1.semestru: 1.září od 11:00, dále vždy od 8:30: 8.září, 29.září, 13.října, 20.října, 3.listopadu, 24.listopadu, 1.prosince, 8.prosince 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Edita Nevoralová
 • Mgr. Miroslav Vašica
 • PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
 • doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Ježková
 • Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.

Číst více

1. semestr: 8.,15. a 22.září; 6. října; 3.,10. a 24.listopadu 2023 ( dílčí zk. 1. a 15. 12 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, Ph.D.
 • PhDr. Mgr. et Mgr. Zdeňka Vaňková

Číst více

18.9., 9.10., 16.10, 30.10, 6.11., 27.11, 4.12., 11.12.2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
 • Mgr. Hana Wajdas

Číst více

září 2023 - červen 2024, výukový den čtvrtek, termíny zimního semestru: 7. a 21. září, 5. a 19. října, 2.,16. a 30. listopadu

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.
 • Mgr. Alena Koláčková
 • PaedDr. Josef Rydlo

Číst více

8.9., 19.9., 6.10., 20.10., 3.11., 1. 12., 15.12., 9.2., 23.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4.2024

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
 • PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
 • Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
 • Mgr. Irena Loudová, PhD.
 • doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
 • Mgr. Carmen Simonová

Číst více

září 2023 - červen 2025

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
 • Mgr. et Bc. Martin Kaliba, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

Číst více

září 2023 - červen 2024, zahájení 13. září 2023, středy 12:00-18:00

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Ivan Růžička
 • PhDr. et. Mgr. Romana Doležalová

Číst více

14.9., 22.9.,10.10., 23.11., 6.12., 18.12., 3.1., 16.2., 1.3.,13.3., 27.3., 12.4., 26.4.2024

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
 • PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
 • Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
 • Mgr. Irena Loudová, PhD.
 • doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
 • Mgr. Carmen Simonová

Číst více

září 2023 až leden 2024 (14. a 21. září, 5. a 19. října, 2., 23. a 30. listopadu, 7. a 14. prosince 2023, 4. ledna 2024. Závěrečné zkoušky 25. ledna 2024. Výuka probíhá ve čtvrtek od 9:00 do 15:30.)

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PaedDr. PhDr. Věra Kosíková, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Monika Holečková
 • Mgr. Robert Holeček

Číst více

14.9., 21.9., 5.10., 9.11., 23.11.,7.12., 8.12. sem. zkouška, 14.12. 2023, 15.12. sem. zkouška

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Lubomír Pelech
 • Mgr. Sylva Brillante

Číst více

14.9., 21.9.,19.10., 9.11.,23.11.,7.12., 8.12.sem.zkouška, 14.12., 15.12.2023 sem.zkouška

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Sylva Brillante
 • Mgr. Lubomír Pelech

Číst více

říjen 2023 - červen 2025

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • Mgr. Martina Fialová
 • Mgr. Tereza Lukáčová
 • Mgr. Jitka Havlánová
 • Mgr., Bc. Kamila Hofmanová
 • Mgr. Denisa Stehnová

Číst více

podzim 2023, bude upřesněno (minimální počet účastníků pro realizaci je 10)

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Oluše Hájková

Číst více

22.9., 6.10., 13.10., 20.10., 3.11., 24.11., 1.12.2023 - 30. června 2024

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Irena Loudová, PhD.
 • doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

Číst více

bude upřesněno

Konzultace ke vzdělávání dětí/žáků cizinců

 • Mgr. Natálie Schneider
DC Z

Číst více

26.9.2023, 10.10., 5.12., 9.1., 6.2., 5.3., 2.4., 14.5.2024, 9.00 - 13.00, 1 x měsíčně

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

05.10.,12.10.; 02.11., 25.11.; 14.12. 2023, od 08.30 do 15.30

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • Mgr. Monika Havlová
 • Ing. Jana Trantinová
 • Mgr. Janka Kotrabová
N

Číst více

2., 23. a 31. října, 20., 21. a 28.11. listopadu, 16. prosince 2023, 9.a 23.ledna 2024

ICT koordinátor – studium k výkonu specializované činnosti

 • Mgr. Filip Jelínek
 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
 • Mgr. Richard Macků, DiS,Ph.D.
 • Mgr. Pavel Hodál
 • Mgr. Lukáš Laibrt
 • Lektoři NPI ČR

Číst více

Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков. immediate bitwave