3.semestr: 5.10.,19.10.,2.11., 16.11., 30.11., 7.12.,14.12.2021,11.1., 25.1., 8.2.,22.2.2022 / stáže: 21.9., 26.10., 9.11.,12.10., 23.11.2021

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • Mgr. Helena Adamusová
 • Mgr. Renata Ježková

Číst více

říjen 2020 - květen 2022

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • Mgr. Martina Fialová
 • Mgr.
 • Bc. Kamila Hofmanová
 • Mgr. Tereza Šulová
PRE

Číst více

říjen 2020 - květen 2022

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • Mgr. Martina Fialová
 • Mgr.
 • Bc. Kamila Hofmanová
 • Mgr. Tereza Šulová
PRE

Číst více

leden 2021- listopad 2021

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Kateřina Benešová
 • PhDr. Mgr. et Mgr. Zdeňka Vaňková

Číst více

únor 2021 - září 2021

Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO - vzdáleně

 • Mgr. Martin Mareš
Z

Číst více

únor 2021

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Jiří Dvořák
 • PaedDr. Josef Rydlo
 • PaedDr. Milan Štoček
 • Mgr. Pavel Zeman

Číst více

únor 2021 - prosinec 2021

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. et. Mgr. Romana Doležalová
 • Mgr. Ivan Růžička

Číst více

Po dobu vysílání podcastů

Bezpečnost a správa ICT ve škole

 • Mgr. Václav Maněna
 • Ph.D.
 • Pavel Matějíček
@ N Z

Číst více

Individuální konzultace

 • Mgr. et Bc. Michal Jahn
Z

Číst více

bude doplněno

Revize RVP ZV - Konzultant revizí

 • Mgr. Andrea Baumannová
Z

Číst více

červen - říjen 2021

Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý

 • Mgr. Hana Splavcová
 • PhDr. Hana Havlínová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT

 • RNDr. Jitka Rambousková
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Akviziční korpusy a jejich využití pro jazykové vyučování

 • Mgr. Svatava Škodová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Badatelsky orientované vyučování (BOV) - úvod

 • Mgr. Lenka Pavelčíková
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové

 • RNDr. Jan Mourek
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy

 • MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Co je to ten 3D tisk?

 • Mgr. Tomáš Feltl
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

České slovo v KonTextu

 • Ph.D. Tomáš Jelínek
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Magdalena Málková
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Filozofie změn v informatice v RVP ZV

 • Mgr. Jan Berki
 • Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Gradované úlohy na ZŠ a SŠ

 • Mgr. Tomáš Chrobák
W Z CS

Číst více