544 Výsledků hledání

říjen 2024 - červen 2025, cca 2 pátky v měsíci 6:30 - 15:30

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • Mgr. Patrik Randa
 • Mgr. Ing. Milan Gross, Ph.D., MBA
 • Mgr. Karel Moric, MBA
 • Mgr. Zbyněk Šostý
 • Ing. Soňa Neradová, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Hodál

Číst více

září 2024 - červen 2025; dny prezenční výuky 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12., 10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2.

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.
 • PaedDr. Milan Štoček
 • Mgr. Svatava Odlová
 • Ing. Bc. Markéta Cermanová

Číst více

podzim 2024 (bude upřesněno)

Cíle výuky, reflexe - sebereflexe, hodnocení

 • Mgr. Andrea Vedralová

Číst více

16. 9., 23. 9. 2024, 8:30 - 15.45, 26.9., 30. 9. 2024, 8:30 - 15:00, 9.10. 2024, 8:30-14:00, závěrečný seminář 9.12. 2024, 13:00 - 16:00

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Hana Borovičková
 • Mgr. Romana Šimková

Číst více

září 2024

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

 • PaedDr. Jiří Rozehnal
 • Mgr. Magdalena Čavojská
 • Mgr. Irena Hošková
 • Mgr. Miroslav Litavský
@ SPN

Číst více

termín bude upřesněn v září 2024

Rozvoj digitálních kompetencí ve výchově k občanství

 • Mgr. Antonín Marek
Z

Číst více

bude upřesněno

Stáže pedagogů - podpora žáků s OMJ

 • Mgr. Martina Gabarová
DC Z

Číst více

září 2024 – říjen 2025; prezenční setkání - 8. listopadu 2024 (9:30 - do 17:00); Webinář AI – online 21. listopadu 2024 (17:00 - 18:30); 2. prezenční setkání -18. ledna 2025 (9:30 - do 17:00);

Aktualizační kurz pro ICT koordinátory

 • Mgr. Petr Naske
 • Mgr. Pavel Hodál
 • Ing. Jindřich Zdráhal
 • Iva Jelínková
 • Mgr. Lucie Drimlová
 • Mgr. Jana Kazíková

Číst více

termín bude upřesněn

Rozvoj digitálních kompetencí v českém jazyce a literatuře

 • Mgr. Nela Votápková
 • PhDr. Markéta Saforková Myšková, Ph.D.
N Z

Číst více

září 2024 – říjen 2025; 1. října 2024, 9:30 - 17:00 - 1. prezenční setkání; 23. října 2024 - webinář AI - online; 2. listopadu 2024, 9:30 - 17:00 - 2. prezenční setkání

Aktualizační kurz pro ICT koordinátory

 • Mgr. Petr Naske
 • Mgr. Pavel Hodál
 • Ing. Jindřich Zdráhal
 • Iva Jelínková
 • Mgr. Lucie Drimlová
 • Mgr. Jana Kazíková

Číst více

bude upřesněno, 8:30–15:00

Efektivní vedení třídnických hodin

 • Mgr. Alžběta Volfová

Číst více

bude upřesněno

Konzultace ke vzdělávání dětí/žáků cizinců

 • PaedDr. Antonín Herrmann
DC Z

Číst více

30.10. 2024; 26.11.2024; 15.1.2025; 4.2.2025; 11.3.2025; 16.4.2025

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Iva Škaloudová
 • Mgr. Daniel Janata

Číst více

září (říjen) 2024 - červen 2025

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, Ph.D.
 • PhDr. Mgr. et Mgr. Zdeňka Vaňková

Číst více

září 2024 - únor 2025

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Jana Ščerbová
 • Mgr. Jitka Škrabánková
 • Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.

Číst více

9. září 2024, 17:00–19:15

FactCzech aneb Jak pracovat s obrazovými a textovými hoaxy

 • Mgr Martin Volný
Z CS

Číst více

9. září 2024, 13:00–17:00

Webinář Preventivní program pro základní školy

 • PhDr. Lenka Skácelová
W

Číst více

9. září 2024, 13:30–16:30

Digitální kompetence pro vaše ŠVP

 • PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.

Číst více