září 2022 - červen 2023, první výukový den 26.9.2022, 16,00 - 17,30.

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk B1

 • Andrew Scott

Číst více

září 2022 až červen 2023; každé pondělí od 16:00 - 17:30; první výukový den 26.9.2022

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A2

 • Mgr. Lucie Ulmanová

Číst více

26. září 2022, 14.00 - 16.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Eliška Pilíková
DC N Z

Číst více

26. září 2022, 15.30 - 16.15

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • PhDr. Petra Bendová
 • Ph.D.
DC Z

Číst více

26. září 2022, 16.15 - 17.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • PhDr. Petra Bendová
 • Ph.D.
DC Z

Číst více

září 2022 - únor 2023

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Dagmar Zdanovcová
 • Mgr. Magdalena Čavojská
 • Mgr. Iveta Svobodová
 • Mgr. Helena Kumperová

Číst více

27.9., 11.10., 1.11., 22.11., 13.12.2022, 10.1., 31.1., 21.2., 14.3., 4.4., 25.4.2023 a závěrečné zkoušky 30.5.2023

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Petr Uherka
 • Dipl.Mgmt.
 • PhDr. Miloš Beneš
 • JUDr. Zuzana Machalová
 • Mgr. Bc. Radislava Jiřičková
 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička

Číst více

září - říjen 2022

Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku s odlišným mateřským jazykem

 • Mgr. et Mgr. Petra Slavíková
 • Mgr. Klára Hannová

Číst více

27. září 2022, 14.00 - 17.00

Oblastní workshop CJL

 • Mgr. Lucie Sichingerová
UA Z

Číst více

září 2022

Hrajeme si s příběhem

 • PhDr. Marie Pavlovská
 • Ph.D.

Číst více

29. září 2022, 9.00 - 15.00.

Obrázkové kartičky v hodině angličtiny na 1. stupni ZŠ

 • Ing. Jana Kozáková

Číst více