Rámcové vzdělávací programy předškolní vzdělávání

V této rubrice naleznete aktuálně platnou verzi Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Rámcový vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání – úplné znění k 1. září 2021:

RVP PV 2021

Do stávajícího Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání byla začleněna část týkající se poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka (nová podkapitola – 8.4), blíže v Opatření ministra ze srpna 2021.