Hodnocení

Podle účelu, k jakému hodnocení slouží a podle interpretace jeho výsledků můžeme rozlišovat různé formy hodnocení. Vybrané inspirace se zaměřují zejména na formativní hodnocení, které v mateřské a základní škole nabývá stále většího významu.

 

SPECIFICKÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Hodnocení v předškolním vzdělávání

Webinář se věnuje tematice hodnocení dětí předškolního věku. Připomíná základní strategie, které učitel v mateřské škole při své práci uplatňuje a základní podmínky, které je potřeba zajistit. Zdůrazňuje přínosy formativního hodnocení a nabízí konkrétní techniky formativního hodnocení vhodné pro děti předškolního věku, které jsou vyzkoušené v praxi mateřských škol.

Hodnocení v předškolním vzdělávání

Webinář je věnovaný problematice hodnocení v předškolním vzdělávání. Vymezuje pojmy pedagogická diagnostika, sumativní hodnocení, formativní hodnocení a jejich význam. Věnuje se různým formám hodnocení používaných v mateřské škole a zaměřuje se na formativní hodnocení. Odpovídá na tyto otázky: Proč používat formativní hodnocení v mateřské škole a co tím dítě získá? Co potřebuje umět a znát učitel v mateřské škole, aby dokázal efektivně uplatňovat principy a techniky formativního hodnocení? Jak poskytovat dětem srozumitelnou zpětnou vazbu? Jak vést děti k vzájemnému učení a sebehodnocení?

Možnosti formativního hodnocení v mateřské škole

Náplní webináře jsou příklady z praxe mateřských škol při zavádění formativního hodnocení. Webinář se zaměřuje na poskytování zpětné vazby, na sebehodnocení dětí a uvádí příklady technik formativního hodnocení použitelných v předškolním vzdělávání.

Formativní hodnocení v MŠ

Webinář navazuje na předchozí realizované webináře s tématem hodnocení v mateřské škole. Připomíná základní strategie, které učitel při své práci používá a základní podmínky, které je potřeba zajistit. Zaměřuje se na konkrétní techniky formativního hodnocení vhodné pro děti předškolního věku, které jsou vyzkoušené v praxi. To vše s respektem ke specifikům předškolního vzdělávání.

Virtuální hospitace zaměřená na zavádění formativního hodnocení dětí
Cílem videohospitace je poskytnout ukázku činností, kde jsou uplatňovány různé formy hodnocení a sebehodnocení dětí.


SPECIFICKÉ PRO PRVOSTUPŇOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Formativní hodnocení

Metodická příručka nabízí učitelům základních a středních škol podporu při používání formativního hodnocení, zejména ve výuce matematiky a českého jazyka. Předkládá náměty a zkušenosti učitelů, kteří formativní hodnocení žáků používají.

Šestiúhelníky v 5. ročníku základní školy

Text je součástí seriálu článků Možnosti hodnocení žáků a na konkrétní aktivitě představuje jednu z možností využití sebehodnocení žáků v hodině matematiky.

Hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni ZŠ

Obsah článku je založen na praktické zkušenosti autorky. Přiloženy jsou ukázky pracovních listů, které usnadňují žákovi hodnocení vlastní práce a pokroku v učení.

Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ

Autorka článku se zamýšlí nad otázkami: „Proč a jak slovně hodnotit? Čemu se vyhnout? Na co naopak při slovním hodnocení nezapomenout?“ Součástí článku je ukázka slovního hodnocení žáka 3. ročníku.

Hodnocení v Mendelce

Článek představuje sídlištní základní školu, která si klade jasnou vizi, k níž směřuje i díky propracovanému hodnotícímu systému, jehož nedílnou součástí je formativní hodnocení. Přiložena je ukázka hodnotícího archu pro žáka 3. ročníku.

Zavádění formativního hodnocení na základních školách

Na stránkách projektu formativne.cz jsou v sekci databanka k dispozici materiály, které vznikly v průběhu projektu v podpořených školách a které je možné použít ve vlastní výuce. Naleznete zde popisy různých forem formativního hodnocení, ukázky žákovských záznamů a videa z výuky.