červen 2021 – červen 2023

Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe

 • Bc. Petr Pokorný
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Mapové dovednosti II: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků

 • RNDr. Martin Hanus
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Mapové vizualizace ve výuce

 • Ing. Karel Rejthar
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Metodika řešení matematických úloh v oborech SOV

 • Mgr. František Procházka
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na SŠ

 • Mgr. Petra Boháčková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na ZŠ

 • Mgr. Petra Boháčková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace

 • Mgr. Jan Berki
 • Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Moderní výuka webu

 • Mgr. Zdeněk Hrdina
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy

 • PhDr. Stanislav Štěpáník
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ ke zobecňování matematických vztahů?

 • PhDr. Jana Slezáková
 • Ph.D.
 • Mgr. Sylva Peclinovská
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole

 • Mgr. Pavla Sýkorová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Netiketa napříč internetem

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Obtížná jednání s rodiči

 • Mgr. Hana Kroupová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky

 • Ing. Milan Hausner
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Podpora kombinatorického myšlení na 2. a 3. stupni škol

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: praktické tipy pro výuku zeměpisu

 • doc. Mgr. Petr Knecht
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Pojmy obsah a obvod, objem a povrch v učivu matematiky na 1. st. ZŠ

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Sylva Peclinovská
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Poznávání geometrie na 1. stupni ZŠ rukama a manipulacemi

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Magdalena Málková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Práce s chybou ve výuce matematiky 1. stupni ZŠ jako cesta k hlubšímu porozumění

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Tereza Kottová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Práce s daty s žáky na ZŠ

 • PhDr. Zbyněk Filipi
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Práce s emocemi u dětí

 • Mgr. Lenka Minářová
W Z CS

Číst více