Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Norsko: modulární vzdělávání pro dospělé

Modulární vzdělávání se stane hlavním přístupem ke vzdělávání dospělých v Norsku.

Ilustrační foto

Norský parlament odsouhlasil, že modulární vzdělávání bude hlavním přístupem ke vzdělávání dospělých v Norsku. Rozhodnutí navazuje na reformu, jejímž hlavním cílem bylo, aby více mladých lidí i dospělých mohlo získat certifikát o vzdělání nebo odborné kompetence.

Cílem modulárního přístupu je lépe přizpůsobit vzdělávání potřebám dospělých. Kompetence, které je třeba si osvojit, by měly být rozhodujícím faktorem pro organizaci vzdělávání. Je důležité, aby vzdělávání bylo založeno na kompetencích jednotlivce a aby jej bylo možné rychle dokončit, což účastníkům umožní pokračovat v dalším vzdělávání nebo vstoupit na trh práce.

Modulární vzdělávání pro dospělé je rozděleno do tří ucelených pilotních projektů, které začaly běžet v roce 2017 a skončí v roce 2023:

  • Přípravné vzdělávání dospělých – pilotní projekt s nově vytvořeným modulově strukturovaným kurikulem, které pokrývá vzdělávací předměty i jazyky, a to na úrovni nižší než vyšší sekundární vzdělávání (EQF 4). Kurikulum je přizpůsobené dospělým;
  • Modulové odborné vzdělávání a příprava – pilotní projekt s modulově strukturovaným kurikulem ve vybraných předmětech 3. ročníku vyššího sekundárního vzdělávání (EQF 4) testuje pružnější cestu k výučnímu a živnostenskému listu pro dospělé (pozn. v oblasti průmyslu a služeb a v oblasti tradičních řemesel). Cílovou skupinou jsou dospělí od 25 let s ukončeným základním vzděláním. Vzdělávání probíhá především ve firmách. Jakmile účastníci dokončí všechny moduly, mohou se přihlásit ke kvalifikační zkoušce.
  • Kombinovaný pilotní projekt spojuje oba výše uvedené přístupy. Na základě posouzení předchozího učení budou účastníci kombinovat vzdělávání v předmětech, které jim chybí ze základního vzdělávání, a zároveň budou absolvovat odbornou přípravu na pracovišti.

Cílem pilotních projektů je otestovat flexibilní, efektivní a na míru připravené kurzy pro dospělé. Poskytovatel vzdělávání ve spolupráci s účastníky navrhne individuální kurz na základě kompetencí, předpokladů a potřeb jednotlivce. Pilotní projekty koordinují vzdělávací nabídky na různých úrovních vzdělání. Modulární vzdělávání a příprava v pilotních projektech jsou rovnocenné s tradičním vzděláváním.

Modulární vzdělávání a příprava by měly být dostupné různých oblastech, například jako úvodní program pro uprchlíky a imigranty, opatření trhu práce, vzdělávací programy zaměstnavatelů či ve školách.

Ředitelství pro vysokoškolské vzdělávání a dovednosti a Ředitelství pro vzdělávání a odbornou přípravu budou spolupracovat na dalším plánu modulárního vzdělávání nad rámec pilotních projektů. Po dialogu se sociálními partnery předloží obě ředitelství plán Ministerstvu školství a výzkumu ke konečnému schválení. Ředitelství později posoudí a doporučí další předměty pro modulové vzdělávání a také zváží, zda by bylo účelné modulárně uspořádat předměty v programech přípravy ke studiu.


Přeložila Aneta Vencovská

Norway: modular education for adults [online]. Cedefop, 16/05/2022 [cit. 2022-11-07]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/norway-modular-education-adults
Foto od Glenn Carstens-Peters na Unsplash


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více

Trh práce podle Cedefopu: Stárnoucí, digitální i zelený

Jaké změny pozorujeme na evropském trhu práce? Zaměstnanost ve veřejných službách a znalostní ekonomice roste, zatímco průmysl a další tradiční odvětví čelí propadu. Stárnutí populace a digitální dovednosti se stávají klíčovými tématy. Pracovní pozice také čím dál více reflektují zelenou transformaci.

Číst více