Norsko: modulární vzdělávání pro dospělé

Modulární vzdělávání se stane hlavním přístupem ke vzdělávání dospělých v Norsku.

Ilustrační foto

Norský parlament odsouhlasil, že modulární vzdělávání bude hlavním přístupem ke vzdělávání dospělých v Norsku. Rozhodnutí navazuje na reformu, jejímž hlavním cílem bylo, aby více mladých lidí i dospělých mohlo získat certifikát o vzdělání nebo odborné kompetence.

Cílem modulárního přístupu je lépe přizpůsobit vzdělávání potřebám dospělých. Kompetence, které je třeba si osvojit, by měly být rozhodujícím faktorem pro organizaci vzdělávání. Je důležité, aby vzdělávání bylo založeno na kompetencích jednotlivce a aby jej bylo možné rychle dokončit, což účastníkům umožní pokračovat v dalším vzdělávání nebo vstoupit na trh práce.

Modulární vzdělávání pro dospělé je rozděleno do tří ucelených pilotních projektů, které začaly běžet v roce 2017 a skončí v roce 2023:

  • Přípravné vzdělávání dospělých – pilotní projekt s nově vytvořeným modulově strukturovaným kurikulem, které pokrývá vzdělávací předměty i jazyky, a to na úrovni nižší než vyšší sekundární vzdělávání (EQF 4). Kurikulum je přizpůsobené dospělým;
  • Modulové odborné vzdělávání a příprava – pilotní projekt s modulově strukturovaným kurikulem ve vybraných předmětech 3. ročníku vyššího sekundárního vzdělávání (EQF 4) testuje pružnější cestu k výučnímu a živnostenskému listu pro dospělé (pozn. v oblasti průmyslu a služeb a v oblasti tradičních řemesel). Cílovou skupinou jsou dospělí od 25 let s ukončeným základním vzděláním. Vzdělávání probíhá především ve firmách. Jakmile účastníci dokončí všechny moduly, mohou se přihlásit ke kvalifikační zkoušce.
  • Kombinovaný pilotní projekt spojuje oba výše uvedené přístupy. Na základě posouzení předchozího učení budou účastníci kombinovat vzdělávání v předmětech, které jim chybí ze základního vzdělávání, a zároveň budou absolvovat odbornou přípravu na pracovišti.

Cílem pilotních projektů je otestovat flexibilní, efektivní a na míru připravené kurzy pro dospělé. Poskytovatel vzdělávání ve spolupráci s účastníky navrhne individuální kurz na základě kompetencí, předpokladů a potřeb jednotlivce. Pilotní projekty koordinují vzdělávací nabídky na různých úrovních vzdělání. Modulární vzdělávání a příprava v pilotních projektech jsou rovnocenné s tradičním vzděláváním.

Modulární vzdělávání a příprava by měly být dostupné různých oblastech, například jako úvodní program pro uprchlíky a imigranty, opatření trhu práce, vzdělávací programy zaměstnavatelů či ve školách.

Ředitelství pro vysokoškolské vzdělávání a dovednosti a Ředitelství pro vzdělávání a odbornou přípravu budou spolupracovat na dalším plánu modulárního vzdělávání nad rámec pilotních projektů. Po dialogu se sociálními partnery předloží obě ředitelství plán Ministerstvu školství a výzkumu ke konečnému schválení. Ředitelství později posoudí a doporučí další předměty pro modulové vzdělávání a také zváží, zda by bylo účelné modulárně uspořádat předměty v programech přípravy ke studiu.


Přeložila Aneta Vencovská

Norway: modular education for adults [online]. Cedefop, 16/05/2022 [cit. 2022-11-07]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/norway-modular-education-adults
Foto od Glenn Carstens-Peters na Unsplash


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více