Norsko: modulární vzdělávání pro dospělé

Modulární vzdělávání se stane hlavním přístupem ke vzdělávání dospělých v Norsku.

Ilustrační foto

Norský parlament odsouhlasil, že modulární vzdělávání bude hlavním přístupem ke vzdělávání dospělých v Norsku. Rozhodnutí navazuje na reformu, jejímž hlavním cílem bylo, aby více mladých lidí i dospělých mohlo získat certifikát o vzdělání nebo odborné kompetence.

Cílem modulárního přístupu je lépe přizpůsobit vzdělávání potřebám dospělých. Kompetence, které je třeba si osvojit, by měly být rozhodujícím faktorem pro organizaci vzdělávání. Je důležité, aby vzdělávání bylo založeno na kompetencích jednotlivce a aby jej bylo možné rychle dokončit, což účastníkům umožní pokračovat v dalším vzdělávání nebo vstoupit na trh práce.

Modulární vzdělávání pro dospělé je rozděleno do tří ucelených pilotních projektů, které začaly běžet v roce 2017 a skončí v roce 2023:

  • Přípravné vzdělávání dospělých – pilotní projekt s nově vytvořeným modulově strukturovaným kurikulem, které pokrývá vzdělávací předměty i jazyky, a to na úrovni nižší než vyšší sekundární vzdělávání (EQF 4). Kurikulum je přizpůsobené dospělým;
  • Modulové odborné vzdělávání a příprava – pilotní projekt s modulově strukturovaným kurikulem ve vybraných předmětech 3. ročníku vyššího sekundárního vzdělávání (EQF 4) testuje pružnější cestu k výučnímu a živnostenskému listu pro dospělé (pozn. v oblasti průmyslu a služeb a v oblasti tradičních řemesel). Cílovou skupinou jsou dospělí od 25 let s ukončeným základním vzděláním. Vzdělávání probíhá především ve firmách. Jakmile účastníci dokončí všechny moduly, mohou se přihlásit ke kvalifikační zkoušce.
  • Kombinovaný pilotní projekt spojuje oba výše uvedené přístupy. Na základě posouzení předchozího učení budou účastníci kombinovat vzdělávání v předmětech, které jim chybí ze základního vzdělávání, a zároveň budou absolvovat odbornou přípravu na pracovišti.

Cílem pilotních projektů je otestovat flexibilní, efektivní a na míru připravené kurzy pro dospělé. Poskytovatel vzdělávání ve spolupráci s účastníky navrhne individuální kurz na základě kompetencí, předpokladů a potřeb jednotlivce. Pilotní projekty koordinují vzdělávací nabídky na různých úrovních vzdělání. Modulární vzdělávání a příprava v pilotních projektech jsou rovnocenné s tradičním vzděláváním.

Modulární vzdělávání a příprava by měly být dostupné různých oblastech, například jako úvodní program pro uprchlíky a imigranty, opatření trhu práce, vzdělávací programy zaměstnavatelů či ve školách.

Ředitelství pro vysokoškolské vzdělávání a dovednosti a Ředitelství pro vzdělávání a odbornou přípravu budou spolupracovat na dalším plánu modulárního vzdělávání nad rámec pilotních projektů. Po dialogu se sociálními partnery předloží obě ředitelství plán Ministerstvu školství a výzkumu ke konečnému schválení. Ředitelství později posoudí a doporučí další předměty pro modulové vzdělávání a také zváží, zda by bylo účelné modulárně uspořádat předměty v programech přípravy ke studiu.


Přeložila Aneta Vencovská

Norway: modular education for adults [online]. Cedefop, 16/05/2022 [cit. 2022-11-07]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/norway-modular-education-adults
Foto od Glenn Carstens-Peters na Unsplash


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Zapojme všechny – Efektivní pomoc pro děti se sociálním znevýhodněním

Ve dvojdílném podcastu s Michaelou Kučerovou a Terezou Dejmalovou z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni jsme hovořili na téma vzdělávání dětí z rodin se sociálním znevýhodněním.

Číst více

Chystáme se na jazyky

Zveme vás na webinář k jazykové propedeutice, který je určený především učitelům a učitelkám v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Zajímavé informace a inspirace mohou přinést také pedagogům speciálních škol a všem dalším zájemcům.

Číst více

DIGI roadshow pro ředitele škol na všech krajských pracovištích NPI ČR

Zahájení výuky nové informatiky a začlenění rozvoje digitálních kompetencí napříč předměty se blíží. Jak na změny ve vaší škole? Přijďte se zeptat odborníků, inspirovat se příběhy škol, které už začaly, podělte se o své zkušenosti a názory – nezůstávejte na změny sami!

Číst více

Digitální kompetence prakticky – sledujte živě streamovanou debatu

Digitální technologie ovlivňují každý obor lidské činnosti, proto je potřebujeme postupně zapojovat do výuky všech předmětů, a zároveň rozvíjet digitální kompetence žáků. Jenže použití digitálních pomůcek v hodině automaticky neznamená rozvoj digitálních kompetencí – tak jak na to? Jak se v tom zorientovat?

Číst více

Mezinárodní konference: Patříme k sobě? Region jako „education village“

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Vychází z faktu, že pro zdařilou výchovu je zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, obcí, firem, odborných pracovišť… zkrátka celé „vesnice“. Nezvou nás snad dramatické události posledních let k prohloubení spolupráce významných regionálních aktérů ve prospěch zkvalitnění vzdělávání a výchovy? Patříme k sobě?

Číst více