Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Nejlepší kasino Pinup - POCTIVÉ VÝHRY!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

immediate edge Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.

Norsko: modulární vzdělávání pro dospělé

Modulární vzdělávání se stane hlavním přístupem ke vzdělávání dospělých v Norsku.

Ilustrační foto

Norský parlament odsouhlasil, že modulární vzdělávání bude hlavním přístupem ke vzdělávání dospělých v Norsku. Rozhodnutí navazuje na reformu, jejímž hlavním cílem bylo, aby více mladých lidí i dospělých mohlo získat certifikát o vzdělání nebo odborné kompetence.

Cílem modulárního přístupu je lépe přizpůsobit vzdělávání potřebám dospělých. Kompetence, které je třeba si osvojit, by měly být rozhodujícím faktorem pro organizaci vzdělávání. Je důležité, aby vzdělávání bylo založeno na kompetencích jednotlivce a aby jej bylo možné rychle dokončit, což účastníkům umožní pokračovat v dalším vzdělávání nebo vstoupit na trh práce.

Modulární vzdělávání pro dospělé je rozděleno do tří ucelených pilotních projektů, které začaly běžet v roce 2017 a skončí v roce 2023:

  • Přípravné vzdělávání dospělých – pilotní projekt s nově vytvořeným modulově strukturovaným kurikulem, které pokrývá vzdělávací předměty i jazyky, a to na úrovni nižší než vyšší sekundární vzdělávání (EQF 4). Kurikulum je přizpůsobené dospělým;
  • Modulové odborné vzdělávání a příprava – pilotní projekt s modulově strukturovaným kurikulem ve vybraných předmětech 3. ročníku vyššího sekundárního vzdělávání (EQF 4) testuje pružnější cestu k výučnímu a živnostenskému listu pro dospělé (pozn. v oblasti průmyslu a služeb a v oblasti tradičních řemesel). Cílovou skupinou jsou dospělí od 25 let s ukončeným základním vzděláním. Vzdělávání probíhá především ve firmách. Jakmile účastníci dokončí všechny moduly, mohou se přihlásit ke kvalifikační zkoušce.
  • Kombinovaný pilotní projekt spojuje oba výše uvedené přístupy. Na základě posouzení předchozího učení budou účastníci kombinovat vzdělávání v předmětech, které jim chybí ze základního vzdělávání, a zároveň budou absolvovat odbornou přípravu na pracovišti.

Cílem pilotních projektů je otestovat flexibilní, efektivní a na míru připravené kurzy pro dospělé. Poskytovatel vzdělávání ve spolupráci s účastníky navrhne individuální kurz na základě kompetencí, předpokladů a potřeb jednotlivce. Pilotní projekty koordinují vzdělávací nabídky na různých úrovních vzdělání. Modulární vzdělávání a příprava v pilotních projektech jsou rovnocenné s tradičním vzděláváním.

Modulární vzdělávání a příprava by měly být dostupné různých oblastech, například jako úvodní program pro uprchlíky a imigranty, opatření trhu práce, vzdělávací programy zaměstnavatelů či ve školách.

Ředitelství pro vysokoškolské vzdělávání a dovednosti a Ředitelství pro vzdělávání a odbornou přípravu budou spolupracovat na dalším plánu modulárního vzdělávání nad rámec pilotních projektů. Po dialogu se sociálními partnery předloží obě ředitelství plán Ministerstvu školství a výzkumu ke konečnému schválení. Ředitelství později posoudí a doporučí další předměty pro modulové vzdělávání a také zváží, zda by bylo účelné modulárně uspořádat předměty v programech přípravy ke studiu.


Přeložila Aneta Vencovská

Norway: modular education for adults [online]. Cedefop, 16/05/2022 [cit. 2022-11-07]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/norway-modular-education-adults
Foto od Glenn Carstens-Peters na Unsplash


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Automobilový průmysl na rozcestí

Jaké jsou trendy v dovednostech a zaměstnanosti v evropském automobilovém průmyslu? Analýza Cedefopu přináší vhled do jednoho z nejinovativnějších výrobních odvětví v Evropě, které se zároveň výrazně zaměřuje na výzkum.

Číst více

Závěry vzdělávací konference v Senátu: Učme se odolnosti a samostatnosti

Hlavním posláním konference, která se konala již počtvrté, bylo poukázat na důležitost a význam odolnosti a samostatnosti jako součásti výchovy mladé generace, a tím přispět k budoucí prosperitě České republiky.

Číst více

Jaké jsou dovednosti českých dospělých? Zjistíme to díky mezinárodnímu výzkumu PIAAC

V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Číst více

Kulatý stůl: Představujeme ICT revizi ve středním odborném vzdělávání

Na diskusním setkání u kulatého stolu hovoříme o změnách v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání.

Číst více

Vydali jsme doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí

NPI ČR vydal k novému školnímu roku sedm doporučení pro školy, jak pracovat s umělou inteligencí. Jsou zpracována zvlášť pro ředitele, učitele, žáky i rodiče.

Číst více