Webinář: Diagnostika a podpůrná opatření u dětí a žáků s češtinou jako druhým jazykem

Zkušené lektorky vás na webináři provedou problematikou užití diagnostických nástrojů a doporučování podpůrných opatření u dětí a žáků, kteří používají češtinu jako druhý jazyk.

Lektorky představí také rozdíly v dostupných možnostech podpory u jednotlivých skupin žáků s ČDJ podle platné legislativy. Cíleně budou co nejvíce využívány příklady z kazuistik konkrétních dětí a žáků z poradenské praxe s možností stručně probrat i několik případů z klientely účastníků webináře.


Lektorky:

  • Mgr. Věra Pražáková
  • PhDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.

Webinář je určen primárně pracovníkům školských poradenských zařízení. Účast je podmíněná doložením diplomu o ukončeném magisterském studiu speciální pedagogiky nebo psychologie. Do přihlášky je povinné uvést zaměstnavatele.

Další aktuality

Zapojme všechny – Efektivní pomoc pro děti se sociálním znevýhodněním

Ve dvojdílném podcastu s Michaelou Kučerovou a Terezou Dejmalovou z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni jsme hovořili na téma vzdělávání dětí z rodin se sociálním znevýhodněním.

Číst více

Chystáme se na jazyky

Zveme vás na webinář k jazykové propedeutice, který je určený především učitelům a učitelkám v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Zajímavé informace a inspirace mohou přinést také pedagogům speciálních škol a všem dalším zájemcům.

Číst více

DIGI roadshow pro ředitele škol na všech krajských pracovištích NPI ČR

Zahájení výuky nové informatiky a začlenění rozvoje digitálních kompetencí napříč předměty se blíží. Jak na změny ve vaší škole? Přijďte se zeptat odborníků, inspirovat se příběhy škol, které už začaly, podělte se o své zkušenosti a názory – nezůstávejte na změny sami!

Číst více

Digitální kompetence prakticky – sledujte živě streamovanou debatu

Digitální technologie ovlivňují každý obor lidské činnosti, proto je potřebujeme postupně zapojovat do výuky všech předmětů, a zároveň rozvíjet digitální kompetence žáků. Jenže použití digitálních pomůcek v hodině automaticky neznamená rozvoj digitálních kompetencí – tak jak na to? Jak se v tom zorientovat?

Číst více

Mezinárodní konference: Patříme k sobě? Region jako „education village“

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Vychází z faktu, že pro zdařilou výchovu je zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, obcí, firem, odborných pracovišť… zkrátka celé „vesnice“. Nezvou nás snad dramatické události posledních let k prohloubení spolupráce významných regionálních aktérů ve prospěch zkvalitnění vzdělávání a výchovy? Patříme k sobě?

Číst více