Přihlaste se do 14. ročníku Národní ceny kariérového poradenství

Až do 15. září 2022 se mohou kariéroví poradci nebo organizace přihlásit do Národní ceny kariérového poradenství s aktivitami, které pomáhají klientům a kterými mohou inspirovat ostatní v jejich činnosti. Cenu pořádá Centrum Euroguidance.

Cílem Národní ceny kariérového poradenství ukázat potřebné, účinné, inovativní a inspirativní počiny v oblasti kariérového poradenství pro děti i dospělé.

Do Národní ceny kariérového poradenství se mohou přihlásit jak organizace, např. školy, úřady práce, vzdělávací agentury, firmy nebo neziskové organizace, tak jednotliví kariéroví či výchovní poradci. Přihlásit lze projekty, služby i další aktivity v oblasti kariérového poradenství pro děti, mládež i dospělé. Může jít například o publikaci nebo vzdělávací aktivitu ve formálním a neformálním vzdělávání. Letošní ročník se vzhledem k situaci zaměřuje na kariérové poradenství pro uprchlíky.

Autoři oceněných příspěvků získají možnost zajištění a uhrazení účasti na zahraničním vzdělávacím programu či konferenci nebo zakoupení publikací a poradenských nástrojů. Pro oceněné kariérové poradce nebo instituce je získání ceny prestižní záležitostí, díky níž se jejich aktivity dostanou do širšího povědomí. Ceny letošního ročníku budou vyhlášeny 30. listopadu 2022.

Jak a kde se přihlásit?

Podrobné informace o podmínkách a formě přihlášení najdete v aktualitě na webu Euroguidance.

Oceněné příspěvky v roce 2021 obsahuje sborník

titulka sbornik nckpSborník, který vydalo Centrum Euroguidance na jaře 2022, představuje oceněné příspěvky ve 13. ročníku Národní ceny kariérového poradenství. V roce 2021 se do soutěže přihlásilo 37 příspěvků, mezi nimi zástupci z úřadů práce, škol, regionálních poradenských center, neziskových organizací nebo kariéroví poradci.

Sborník příspěvků ke stažení

Další aktuality

EBSN vydala deklaraci základních dovedností pro dospělé

Evropská síť pro základní dovednosti (EBSN) formulovala 7 bodů na podporu základních dovedností dospělých na základě výsledků výroční konference 2022.

Číst více

Přihlaste se do 14. ročníku Národní ceny kariérového poradenství

Až do 15. září 2022 se mohou kariéroví poradci nebo organizace přihlásit do Národní ceny kariérového poradenství s aktivitami, které pomáhají klientům a kterými mohou inspirovat ostatní v jejich činnosti. Cenu pořádá Centrum Euroguidance.

Číst více

Zveme vás na úvodní setkání koncepčních pracovních skupin revize RVP ZV

Představíme vám základní výstupy Hlavních směrů revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, harmonogram, role a úkoly pracovních skupin.

Číst více

MŠ Srdíčko a péče o děti s odlišným mateřským jazykem a dalšími speciálními potřebami

Web Zapojmevšechny.cz zveřejnil tři rozhovory týkající se integrace dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole a dětí s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami.

Číst více

Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

Číst více