Spolupráce se školami se firmám vyplatí

Přilákat do svého týmu nové lidi, obzvlášť ty aktivní, je dnes snem personalistů. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je spolupráce se středními, vyššími odbornými nebo vysokými školami. Efekt spolupráce je vidět spíše z dlouhodobého hlediska, ale firmám se vyplatí.

Potvrzují to expertky na odborné vzdělávání a spolupráci škol a firem Irena Palánová a Martina Kaňáková z Národního pedagogického institutu ČR.

Jak stát podporuje spolupráci firem se školami?

IP: Nejvýraznějším počinem jsou možnosti firem čerpat daňové odpočty na podporu odborného vzdělávání, a to podle novely zákona o daních z příjmů z roku 2013. První možností je odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání, který činí 50 a 110 % vstupní ceny majetku podle doby jeho využití žáky. Druhou možností je odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta ve výši 200 Kč za žákohodinu odborného výcviku nebo odborné praxe na pracovišti zaměstnavatele. V účetní a daňové praxi se tyto úlevy hojně využívají.

Jak a kde se o tom zaměstnavatelé a hlavně jejich účetní a daňoví poradci dozví více?

IP: V NPI ČR jsme připravili přehledné a aktuální infografiky, kde najdete informace pro přípravu na spolupráci. Jsou to Průvodce firmy k navázání spolupráce se školou, Praktický návod a kontrolní seznam kroků pro zaměstnavatele a nejoblíbenější Co zajímá účetní a právníky. Vše je dostupné na webu NPI.

Jaké firmy uplatňují tyto odpočty nejlépe?

IP: Zatím ve statistikách Ministerstva financí a MPO převládají velké a střední firmy. Podle ekonomických oblastí se tyto odpočty nejvíce uplatňují ve zdravotnictví, strojírenství a energetice. Využít je však mohou i firmy v jiných odvětvích. Zvýšené administrativní náročnosti se bát nemusíte.

Musí firma, která stojí o spolupráci se školami, splňovat nějaký standard?

MK: Spolupráce škol a firem probíhá na dobrovolné bázi. Má-li však přinášet benefity všem stranám, je potřeba, aby splňovala určitá pravidla a byla dostatečně kvalitní. Kromě smluvního ukotvení spolupráce se školou, které mj. přináší i možnost čerpat odpočty, je možné posílit kvalitu přípravy na pracovišti vzděláváním instruktorů praktického vyučování. Instruktoři jsou zaměstnanci firem, kteří vedou žáky a studenty, pomáhají jim osvojovat si odborné dovednosti i správné pracovní návyky a zároveň odpovídají za jejich bezpečnost. NPI ČR nabízí zdarma proškolení lektorům, kteří instruktory vzdělávají. Kurz je vhodný jak pro zástupce škol, tak pro interní lektory z firem.

V jakých ohledech se firmám může spolupráce se školami vyplácet?

MK: Optikou nákladů a výnosů nestojí firmu zaškolení instruktora o nic víc než náklady na jeden inzerát. Z časového pohledu 1-1,5 roku se vyplatí daňové odpočty a zrychlené odpisy. Z dlouhodobého hlediska jsou to CSR aktivity firmy, které zlepšují povědomí o značce a produktech v regionu a usnadňují nábor nových pracovníků. Při zapojení studentů do projektů vzniká i přidaná hodnota v podobě inovací nebo jiného úhlu pohledu.

Spolupráce firem se školami

Přínosy

  • Daňové odpisy a další finanční zvýhodnění
  • Zviditelnění a dobré jméno firmy
  • Nábor nových zaměstnanců

Formy spolupráce:

  • Praxe a exkurze ve firmě
  • Sponzoring
  • Účast při závěrečných zkouškách nebo profilové části maturitní zkoušky (školní část)
  • Stáže učitelů
  • Zapojení firmy při veletrhu nebo na dnech otevřených dveří na SŠ

Praktické informace pro firmy (pdf soubory dostupné na www.npi.cz)

Článek vyšel v červnovém časopise HR forum.

Další aktuality

Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

Číst více

Jak dostat skutečné dobrodružství do výchovy mladé generace

Zástupci Národního pedagogického institutu ČR hovořili na konferenci v Senátu Parlamentu ČR o významu a pozitivním vlivu neformálního vzdělávání.

Číst více

Co nás čeká v budoucnu na trhu práce?

Trh práce prošel velkými změnami v důsledku pandemie, války a s nimi spojené inflace i zdražování energií. Na pracovním trhu stále chybí 300 tisíc lidí. Trendům na trhu práce se věnovala konference HR fóra Formování nové budoucnosti v květnu 2022 v Praze.

Číst více

EU doporučila individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty

Rada EU přijala 16. června doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a doporučení o mikrocertifikátech.

Číst více

Spolupráce se školami se firmám vyplatí

Přilákat do svého týmu nové lidi, obzvlášť ty aktivní, je dnes snem personalistů. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je spolupráce se středními, vyššími odbornými nebo vysokými školami. Efekt spolupráce je vidět spíše z dlouhodobého hlediska, ale firmám se vyplatí.

Číst více