Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Nejlepší kasino Pinup - POCTIVÉ VÝHRY!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

immediate edge

Jak digitalizace a ekologizace změní stavebnictví?

Stavebnictví stojí před výzvami spojenými s digitální a zelenou transformací ekonomiky. Od pracovníků v odvětví budou vyžadovány dovednosti v oblasti ovládání digitálních technologií, ale i znalost udržitelných postupů.

Hospodářský cyklus ve stavebnictví je velmi citlivý na změny. Po finanční krizi v roce 2008 se zaměstnanost ve stavebnictví zotavovala pomalu. Pandemie covidu-19 v roce 2020 ale způsobila další pokles. Vedla ke zrušení více než 800 000 pracovních míst a k nejnižší zaměstnanosti v odvětví za posledních 15 let. Od roku 2021 se však trh oživuje a zaměstnanost se vrací na úroveň před pandemií. Stavebnictví nicméně čekají další, neopominutelné výzvy v podobě digitalizace a ekologizace, na které musí reagovat odborné vzdělávání.

Zaměstnanost ve stavebnictví 2008-2022, Eurostat (LFS)

Graf: zaměstnanost ve stavebnictví

Digitalizace stavebnictví

Nové technologie ve stavebnictví nabízejí řešení problémů i zlepšení produktivity. Jedná se například o digitální nástroje, jako je BIM (informační modelování budov), 3D tisk, senzory či umělá inteligence. Průzkum nicméně ukazuje, že asi 40 % profesionálů ve stavebnictví ve svých projektech digitální procesy a postupy nepoužívá (RICS. Digitalisation in construction report 2022). Stavebnictví charakterizuje menší míra digitalizace i ve srovnání s jinými odvětvími. Nicméně konkurenční prostředí, tlak na zvyšování produktivity a zisku, požadavky spotřebitelů na zkracování doby výstavby a inovace stimulují zavádění digitálních řešení.

Výhody digitalizace ve stavebnictví zahrnují propojení různých aktérů, optimalizaci řízení projektů a transparentnost ve stavebních procesech, včetně zadávání veřejných zakázek a vydávání stavebních povolení. Nejvyšší podíl technologicky náročných profesí ve stavebnictví nacházíme v západoevropských a severoevropských zemích (např. Francie, Finsko a Německo).

Digitální dovednosti

Větší zavádění digitálních technologií vytváří poptávku po nových typech dovedností, které ztělesňují například tyto pozice:

 • datoví analytici;
 • programátoři robotů;
 • manažeři robotů;
 • piloti stavebních dronů;
 • montéři a operátoři senzorů;
 • architekti s podporou umělé inteligence;
 • odborníci na automatizaci projektování (3D modelování);
 • odborníci na kybernetickou bezpečnost;
 • specialisté na GIS (geografické informační systémy);
 • odborníci na inovace a integraci.

V souvislosti se zaváděním digitálních technologií je také potřeba zvýšit či změnit kvalifikace stávajících pracovníků ve stavebnictví. To zahrnuje jejich seznámení s digitálními zařízeními na stavbě, používání cloudových technologií a základní znalosti programování. Důležité také je, aby měli znalosti specifických aplikací pro stavebnictví, jako je CAD a 3D modelování, a seznámili se s BIM a dalšími digitálními nástroji. V neposlední řadě je potřeba posílit znalosti pracovníků v oblasti digitálních pracovních postupů, platforem pro řízení projektů a pokročilých programů pro optimalizaci plánování.

Stavebnictví „nazeleno“

Ekologizace hospodářství Evropské unie má významný dopad i na stavebnictví, které je zodpovědné za asi 35 % celkové produkce odpadu v EU a vytváří přibližně 40 % emisí uhlíku. Ke snížení uhlíkové stopy stavebnictví může přispět používání udržitelných surovin, recyklace a opětovné využívání materiálů. Například velký potenciál pro snížení množství odpadu při výstavbě představují technologie jako BIM.

Klíčovým prvkem v proměně dovedností ve stavebnictví je osvojení si přístupu „méně je více“ vycházejícího ze zásad oběhového hospodářství, jehož jádrem je nakládání s odpady a opětovné využití a recyklace materiálů. Plné začlenění zásad oběhového hospodářství vyžaduje systémové a oběhové myšlení v celém procesu výstavby.

Zelené dovednosti

Přechod na zelené technologie a změny ve stavebních procesech budou vyžadovat od pracovníků nové dovednosti, například:

 • znalost principů nakládání s odpady a oběhového hospodářství;
 • porozumění konceptu udržitelnosti ve stavebnictví;
 • dovednosti související s nakládáním s demoličním odpadem;
 • dovednost související s recyklací na staveništi;
 • znalost úspor energie a postupů pro dosažení energetické účinnosti;
 • znalost použití a vlastností ekologických materiálů.

Výzva pro odborné vzdělávání

Ačkoliv se stavebnictví teprve průběžně zotavuje po náhlém propadu zaměstnanosti způsobeném pandemií, je třeba reflektovat trendy, které mají potenciál toto odvětví významně proměnit. Digitalizace a ekologizace stavebnictví vyžadují od pracovní síly nové dovednosti, jako je práce s digitálními technologiemi a znalost udržitelných postupů. Úkol vybavit pracovníky ve stavebnictví správnými dovednostmi se bude týkat hlavně poskytovatelů počátečního i dalšího odborného vzdělávání a přípravy.


Připravily Martina Kaňáková a Aneta Vencovská

Skills developments and trends in construction [online]. Cedefop, 11/04/2023 [cit. 2023-07-03]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/skills-developments-and-trends-construction

Skills intelligence [online]. Cedefop [cit. 2023-07-03]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-intelligence


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Jaké jsou dovednosti českých dospělých? Zjistíme to díky mezinárodnímu výzkumu PIAAC

V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Číst více

Kulatý stůl: Představujeme ICT revizi ve středním odborném vzdělávání

Na diskusním setkání u kulatého stolu 20. září budeme hovořit o změnách v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání.

Číst více

Vydali jsme doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí

NPI ČR vydal k novému školnímu roku sedm doporučení pro školy, jak pracovat s umělou inteligencí. Jsou zpracována zvlášť pro ředitele, učitele, žáky i rodiče.

Číst více

Festival dobré praxe škol Pardubického kraje

Nenechte si ujít konferenci zaměřenou na výměnu dobré praxe škol Pardubického kraje. Součástí akce budou workshopy, semináře a prostor pro sdílení, reflexi a vzájemné debaty.

Číst více

Cedefop vytvořil časovou osu politik odborného vzdělávání v Evropě

V červenci 2023 Cedefop spustil další z řady online nástrojů. Časová osa přináší informace o přibližně 1000 politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy i celoživotního učení v Evropě.

Číst více